Ria Goedhart is sinds 2005 werkzaam als docent bij Hogeschool Utrecht in het Educatieve Domein. Sinds 2015 ligt haar focus op het opleiden en ondersteunen van leraren in het onderwijs aan nieuwkomers. In haar onderzoek richt zij zich op educatief partnerschap in een meertalige context.

Ria is verbonden aan het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs en het lectoraat Normatieve Professionalisering. Zij onderzoekt de responsieve houding van leraren in het basisonderwijs met betrekking tot de thuistaal en de culturele achtergronden in hun communicatie met ouders.

Gelijke onderwijskansen is voor Ria een belangrijke drijfveer. Dat is terug te vinden in haar boek ‘Samenleren op een superdiverse school’, maar ook in haar werk als ontwikkelaar en docent van de cursus Begeleiden van Nieuwkomers op school (SvO), het programma Sociale Integratie voor (jong) volwassen nieuwkomers en de minor Nieuwkomersonderwijs voor de pabo. Voor haar werk is Ria altijd op zoek naar nieuwe kennis en goede praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun onderwijspraktijk.

Expertises

  • Educatief partnerschap
  • Responsieve houding
  • Meertalige context

 


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Bo Sichterman | Docent-onderzoeker

Bo Sichterman

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren