Eveline Wouters | docent-onderzoeker | Meertaligheid en Onderwijs

Eveline Wouters

Docent-onderzoeker
Eveline Wouters is sinds 2020 werkzaam bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs waarbij zij zich richt op het taalonderwijs aan meertalige leerlingen. Vanuit een functioneel- communicatieve visie op taal vertaalt zij de theorie naar de onderwijspraktijk en de Master Educational Needs. 

Naast haar functie bij het lectoraat is Eveline werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU) als docent en ontwikkelaar van de Master Educational Needs en onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zij is LIST en DENK! lezen met begrip begeleider en geeft cursussen op het gebied van taal aan meertalige leerlingen en nieuwkomersonderwijs. 

Expertises

  • Meertaligheid
  • (Begrijpend) Lezen in een meertalige context
  • Taalgericht onderwijs

"Taal is onderdeel van onze identiteit en belangrijk voor het functioneren in onze maatschappij. Ik ben enorm nieuwsgierig naar het theoretisch fundament en in de vertaling hiervan voor het werkveld."

Eveline Wouters

Publicaties


Projecten