Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

Lector

Dr. Rob Heerdink is sinds maart 2017 lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Klinische Farmaco-epidemiologie bij de disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Sinds zijn promotie in 1995 heeft Rob onderzoek gedaan naar de effecten van geneesmiddelengebruik bij groepen patiënten waarover weinig bekend is uit pre-registratie onderzoek, zoals kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met meervoudige psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek wordt gedreven vanuit de praktijk en is steeds gericht op verbetering van de patiëntenzorg.

In het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie houdt hij zich bezig met onderzoek naar de bredere context van farmaceutische zorg. Rob Heerdink heeft meer dan 180 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en is copromotor geweest van meer dan 25 promovendi.

Expertises

  • Zelfredzaamheid kwetsbare patiënten
  • Interprofessionele samenwerking in farmaceutische zorg
  • Therapietrouw

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

  • Lector
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie