Ethos-light Telonderzoek

Nieuwe Telronde

Na een succesvolle eerste telling in de regio Noordoost-Brabant tellen we in 2024 in 55 nieuwe gemeenten. Deze gemeenten zijn verdeeld over de regio’s Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid, Regio Breda, Hart van Brabant en West-Friesland. Klik hier om meer te lezen over de nieuwe telronde.

Bron: EvE

Bij de telling van het CBS blijven veel dakloze mensen buiten beeld. Met een bredere definitie van dakloosheid krijgen we zicht op de werkelijke situatie. We starten een pilot in Den Bosch en in Oss om met het ETHOS-light classificatiesysteem aantallen en profielkenmerken van dakloze mensen in kaart te brengen.  

Doel

We dragen bij aan de ontwikkeling van een brede definitie en daarop gebaseerde telling van dak- en thuisloosheid. Daarmee kan dakloosheid beter gemonitord worden en kan adequate beleidsinformatie worden aangereikt, waarmee de toestroom van dak- en thuisloze mensen kan worden teruggedrongen. 

Resultaten

  • Zicht op de werkelijke aantallen en profielkenmerken van dak- en thuisloze mensen
  • Ontwikkeling van een brede definitie en daarop gebaseerde telling van dak- en thuisloosheid
  • Adequate beleidsinformatie voor lokale én landelijke beleidsmakers

Looptijd

01 september 2022 - 01 oktober 2024

Aanpak

We organiseren een eendaagse telling in Den Bosch en in Oss, een zogenoemde point-in-time-meting. Alle organisaties die in aanraking komen met dak- en thuisloze mensen vullen op de dag van de telling vragenlijsten in over mensen die vallen in de ETHOS-light categorieën.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek wordt gefinancierd door Kansfonds. Bij het telonderzoek werken we nauw samen met Lucas – Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit team heeft een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde onderzoeksmethode ontwikkeld op basis van de ETHOS-light classificatie.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?