Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken in de provincie Utrecht samen om zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. Aan de hand van 15 pilots wil men leren hoe een beschermd thuis kan worden gerealiseerd.

Doel

Dit project heeft als doel om kennis te verzamelen rondom de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis: wat helpt om dit te realiseren? Daarnaast dient deze kennis tussen partijen te worden uitgewisseld: hoe kunnen we structureel van elkaar leren?

Resultaten

Dit project resulteert in een factsheet van (niet) werkzame factoren om transitie beschermd thuis te realiseren. Tevens wordt een structureel leernetwerk gerealiseerd tussen betrokken partijen rondom het vraagstuk van goed beschermd thuis kunnen wonen.

Looptijd

02 december 2019 - 30 september 2021

Relevantie en impact

Dit project genereert inzicht in de werkzame elementen om de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis te realiseren.

Aanpak

 • Uitvoeren van een quick scan op twee momenten onder de geselecteerde pilots: wat wil men bereiken, wat werkt en wat niet?
 • Beleggen van leer- en inspiratiebijeenkomsten voor kennisuitwisseling en inspiratie om samen een stap verder te komen in de transitie.
 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Els Overkamp | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Els Overkamp
  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning

Samenwerking met kennispartners

Het project wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie en Movisie. Daarnaast is een groot aantal samenwerkingspartners betrokken. Zestien Utrechtse gemeenten en maatschappelijke organisaties binnen zorg, welzijn en wonen.


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Els Overkamp | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Els Overkamp

 • Lector
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning