Burencontact versterken in de Utrechtse wijk Overvecht

In Overvecht zijn door de uitstroom uit opvang- en zorginstellingen steeds meer mensen komen wonen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dat heeft gevolgen voor de sociale samenhang in deze toch al kwetsbare wijk. In deze ontwikkelwerkplaats staat het bevorderen van goed burencontact centraal. In het project worden inzichten uit het eerdere project Gemengd Wonen toegepast.  

Doel

Het project heeft tot doel kennis te ontwikkelen en delen over een aantal experimentele projecten die erop zijn gericht burencontact te versterken. Het gaat hier in het bijzonder om contacten tussen mensen met en zonder enige vorm van ondersteuning. 

Aanpak

 • Combinatie van uitwisselings- en leerbijeenkomsten én onderzoek: onderzoek voedt de bijeenkomsten (en vice versa) 
 • Deelname van bewoners, beroepskrachten, bestuurders, studenten en onderzoekers 
 • Gedeeld eigenaarschap: samen leren van en met elkaar 
 • Uitwisselings- en onderzoeksprocessen krijgen gaandeweg vorm

Kortom: in de ontwikkelwerkplaats draait het om ontmoeten en verbeteren van de sociale investeringen en praktijken van goed 'nabuurschap'.

Experimentele projecten

In de ontwikkelwerkplaats staan verschillende experimentele projecten centraal:

 • Nieuwe Buren & integrale aanpak (Vulcanusdreef)
 • Sociaal Renoveren (Nigerdreef)
 • Flatcoaches (St. Maartensdreef) 
 • Wijkkring (Theemsdreef en omgeving)
 • Anders toewijzen (deelnemende woningcorporaties) 
 • Professionals: rol bij buurcontacten & integrale samenwerking
 • Methodiek van de ontwikkelwerkplaats 

Resultaten

 • Inzicht in de bijdrage van de experimentele projecten aan het versterken van burencontact 
 • Lessen uit successen en knelpunten in deze projecten
 • Voorwaarden voor de continuering van de ontwikkelde werkwijzen gericht op het versterken van burencontact 

Uitgelicht: Verbeteren leefbaarheid Vulcanusdreef

Sinds 2018 hebben alle betrokken organisaties, op initiatief van woningcorporatie Mitros, hard gewerkt om de leefbaarheid op de Vulcanusdreef te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van de aanpak was de instroom van zogenaamde Nieuwe Buren, jonge huurders die een actieve bijdrage leveren aan het versterken van burencontact in de flat. Niels Veldhuisen is een van deze jongeren en heeft het afgelopen jaar als afronding van zijn HBO opleiding Social Work onderzoek gedaan naar de aanpak die is gehanteerd op de Vulcanusdreef. De video hieronder geeft een impressie van de aanpak en resultaten. 

Het belang van burencontact in Overvecht

Dit filmpje is gemaakt door en met buurtbewoners van Overvecht in samenwerking met 4e jaars studenten Social Work van de HU. Deze studenten deden mee in de Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht. Zij gingen in de wijk op zoek naar wat buurtbewoners verstaan onder prettig burencontact. Buurtbewoner Hassan maakt filmpjes terwijl hij met buurtbewoners praat.

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2022

Relevantie/impact 

Het project draagt bij aan het versterken van de kennis en vaardigheden van professionals gericht op het werken aan inclusieve buurten. Jaarlijks werken studenten Social Work en de master Community Development mee aan het project. 

"Ik ben helemaal niet zo iemand die bij mensen over de vloer komt, maar ìk weet hoe belangrijk het is als buren je normaal aanspreken."

Bewoner Overvecht (voormalig cliënt beschermd wonen)

Betrokken HU-onderzoekers

 • Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Lia van Doorn
  • Lector
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Maarten Davelaar | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Maarten Davelaar
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Aly Gruppen | Docent-onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Aly Gruppen
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Profielfoto Nici van 't End
  Nici van 't End
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Foto's bijeenkomst 'Goede buren'

Samenwerking met kennispartners

We werken in dit project samen met: 

Cofinanciering

De Ontwikkelwerkplaats Goede Buren wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, het Agis-zorginnovatiefonds, het Oranjefonds en een bijdrage van alle deelnemende organisaties. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maarten Davelaar | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening