Burencontact versterken in de Utrechtse wijk Overvecht

In Overvecht zijn door de uitstroom uit opvang- en zorginstellingen steeds meer mensen komen wonen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dat heeft gevolgen voor de sociale samenhang in deze wijk waar al bovengemiddeld veel sociale problemen spelen. In de Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht hebben we onderzocht hoe goed burencontact bevorderd kan worden.

Doel

Het project had tot doel kennis te ontwikkelen en te delen rond een aantal experimentele projecten die erop zijn gericht burencontact te versterken. Het gaat hier in het bijzonder om contacten tussen mensen met en zonder een vorm van ondersteuning.   

Aanpak

  • Combinatie van uitwisselings- en leerbijeenkomsten én onderzoek: onderzoek voedt de bijeenkomsten (en vice versa) 
  • Deelname van bewoners, beroepskrachten werkzaam in de wijk, studenten en onderzoekers   
  • Gedeeld eigenaarschap: samen leren van en met elkaar   

Kortom: in de ontwikkelwerkplaats draaide het om ontmoeten en verbeteren van sociale investeringen en praktijken.

Experimentele projecten

In de ontwikkelwerkplaats stonden onder andere centraal:  

  • Nieuwe Buren & integrale aanpak Vulcanusdreef 
  • Sociaal Renoveren 
  • Flatcoach  
  • De rol van professionals bij bevorderen burencontact  
  • Versterking samenwerking professionals  
 

Resultaten

Het project heeft verschillende inzichten opgeleverd. Wij delen ze op deze pagina via een infographic, verschillende video's en artikelen én producten die gedeeld zijn op het slotsymposium.  

 

Film Burencontact op de Vulcanusdreef 

Sinds 2018 hebben alle betrokken organisaties, op initiatief van woningcorporatie Woonin, hard gewerkt om de leefbaarheid op de Vulcanusdreef te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van de aanpak was de instroom van zogenaamde Nieuwe Buren, jonge huurders die een actieve bijdrage leveren aan het versterken van burencontact in de flat. Een van deze jongeren heeft als afronding van zijn HBO opleiding Social Work onderzoek gedaan naar de aanpak die is gehanteerd op de Vulcanusdreef. De video hieronder geeft een impressie van de aanpak en resultaten. 

Het belang van burencontact in Overvecht

Dit filmpje is gemaakt door en met buurtbewoners van Overvecht in samenwerking met 4e jaars studenten Social Work van de HU. Deze studenten deden mee in de Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht. Zij gingen in de wijk op zoek naar wat buurtbewoners verstaan onder prettig burencontact. Buurtbewoner Hassan maakt filmpjes terwijl hij met buurtbewoners praat.

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2025

Artikelen over goede buren

Relevantie/impact 

Het project draagt bij aan het versterken van de kennis en vaardigheden van professionals gericht op het werken aan inclusieve buurten. Jaarlijks werken studenten Social Work en de master Community Development mee aan het project. 

"Ik ben helemaal niet zo iemand die bij mensen over de vloer komt, maar ìk weet hoe belangrijk het is als buren je normaal aanspreken."

Bewoner Overvecht (voormalig cliënt beschermd wonen)

Downloads en links

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken in dit project samen met: 

Logo van woningbouwvereniging Woonin

Cofinanciering

De Ontwikkelwerkplaats Goede Buren wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, het Agis-zorginnovatiefonds, het Oranjefonds en een bijdrage van alle deelnemende organisaties. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?