Gestegen optimisme bij nauwelijks betere bedrijfsresultaten

zzp
Met het afschaffen van de lockdowns begin van 2022, heerst er optimisme bij kleine ondernemers over hun bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is daarin flink gestegen. Tegelijkertijd zien we ook dat het aantal technisch failliete bedrijven in het eerste kwartaal groeit van 23% naar 33%. Ook zakt voor de zesde keer op een rij de investeringsbereidheid bij de kleine ondernemers. Dat blijkt uit cijfers van de zesde Kleinbedrijf Index (KB-Index), een onderzoek van Hogeschool Utrecht, Qredits, ONL onder bijna 1.000 ondernemers in de small business sector. 

Ondernemerslonen en investeringsbereidheid blijven onder druk 

“De financiële situatie van kleine ondernemers baart mij zorgen en verdient aandacht”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, verwijzend naar de nieuwe cijfers van de KB-Index over het eerste kwartaal van 2022. Terecht, want deze cijfers schetsen nog steeds een weinig rooskleurig beeld. Zo zakt voor de zesde keer op een rij de investeringsbereidheid. Nettomarges stijgen niet significant en dit leidt tot zeer lage ondernemerslonen. Slechts 37 procent van de ondernemers verdient meer dan het minimumloon. 23 procent zit eronder en 40 procent heeft een loon onder het bijstandsniveau.

Door deze nauwelijks betere bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal van dit jaar blijft het aantal te verwachten sluitingen constant hoog en staat het op 6,5% van de bedrijven. Er ontstaat een tweedeling in levensvatbare én niet-levensvatbare bedrijven. Een groeiende groep ondernemers heeft een zeer hoge stressscore (van 19% naar 23%). Ondernemers met personeel scoren overigens aanmerkelijk hoger dan ondernemers zonder personeel.

Geen adem door belastingschuld

Naast de zorgwekkende financiële situatie van kleine ondernemers geeft de belastingschuld waar 41% van de ondernemers mee te maken heeft ook geen lucht. De meest voorkomende belastingschuld ligt tussen de 10.000 en 25.000 euro. Hoe meer medewerkers, hoe hoger de belastingschuld. Bij 69% van de ondernemers is de belastingschuld veruit de grootste schuld of gelijk aan alle andere uitstaande schulden. “Langer uitstel van terugbetaling of omzetting in een achtergestelde lening zal ondernemers helpen om op adem te komen”, aldus Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht.

Focus op herstel en groei

Als er geen flink herstel optreedt in de komende kwartalen, dan zijn er forse saneringen en/of veel sluitingen op komst in 2022. Daarom is het belangrijk om deze groep ondernemers een perspectief te bieden door een adequaat herstel- en investeringsplan. “Geef ondernemers van levensvatbare bedrijven bij investeringen de mogelijkheid om een aflossingspauze in te lassen bij het afbetalen van hun zakelijke leningen. Daarmee komt meer geld vrij voor benodigde (vervangings-)investeringen”, benadrukt Elwin Groenevelt, algemeen directeur bij Qredits.

Ook zal vaker het gesprek gevoerd moeten worden over de levensvatbaarheid. Zeker bij de bijna 60% van de ondernemers die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Daarin zal ook directe inkomenssteun aan ondernemers ter sprake moeten komen en begeleiding/omscholing naar de arbeidsmarkt. Zeker nu er voldoende (goed) betaalde banen voorhanden zijn. Met een dergelijk perspectief en het optimisme dat gedragen wordt door een sterk groeiend ondernemersvertrouwen en een significant toenemend weerstandsvermogen, is de verwachting dat de KB-Index over het tweede kwartaal van 2022 wel betere bedrijfsresultaten gaat laten zien. 'Dat is ook nodig' aldus Van Teeffelen. 'Als de komende kwartalen de bedrijfsresultaten niet stijgen, zal de situatie voor veel ondernemers slecht uitpakken met wellicht wel tot 3 keer zoveel bedrijfssluitingen dan verwacht.'

Over de KB-Index

Dit is de zesde publicatie van de Kleinbedrijf Index, een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index. Ondernemers zonder personeel en kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in Nederland. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar gepubliceerd worden.

Meer weten?
Het rapport KleinBedrijfIndex Q1 2022 is digitaal beschikbaar op ResearchGate.

Deel dit artikel