De opleiding

Tijdens de master Sportfysiotherapie leer en ontwikkel jij competenties waarmee je curatieve, preventieve en prestatiebevorderende zorg kan gaan leveren in de breedtesport, de topsport en het aangepast sporten.

Fysiotherapie ondersteunt client bij oefening

Binnen deze opleiding ontwikkel je kennis en vaardigheden op thema’s als klinisch redeneren, inspanningsfysiologie, biomechanica, kinematica, motorische controle, motorisch leren, trainingsleer en periodiseren. Ook epidemiologische kennis vanuit traumatologie en sportspecifieke pathologie komen aan bod. Dit onderwijs krijg je door inspirerende hoorcolleges, werkcolleges en uitdagende practica.

Je leert jouw klinische redenaties en keuzes te verantwoorden en te onderbouwen. Dit doe je veelal met vraagstukken vanuit jouw praktijk. Zo ontwikkel je jezelf tot een kritische en reflectieve sportfysiotherapeut!

Inhoud van de master Sportfysiotherapie

In het eerste studiejaar van de opleiding leer je kritisch kijken naar je eigen handelen als professional. Fundamentele onderwerpen als klinisch redeneren en epidemiologie staan hierbij centraal. Verder ontwikkel je in het eerste studiejaar kennis en vaardigheden in het verdiepend analyseren en diagnosticeren van de sporter en de sportcontext.

Cursussen jaar 1

Het ondersteunen van geblesseerde sporters naar sporthervatting vraagt specialistische interventies. Naast weloverwogen voorlichting vanuit een biopsychosociaal model zijn specifieke en onderbouwde interventies gericht op fysiek herstel, preventie en performance van essentieel belang. In het tweede studiejaar ontwikkel jij jezelf tot specialist in sportfysiotherapeutisch interveniëren.

Cursussen jaar 2

In het derde studiejaar leer je dagelijkse zorg overstijgend kijken en denken. Je ontwikkelt een specialistische visie op de toekomst en innoveert de beroepspraktijk. Daarnaast loop je jouw masterstage en werk je toe naar de afstudeereenheid van de master Sportfysiotherapie.

Cursussen jaar 3

Wil je een losse cursus volgen?

Je kunt een aantal cursussen uit de master Sportfysiotherapie ook los volgen. Na het behalen van een cursus ontvang je een certificaat. Je krijgt op die manier een goed beeld van de opleiding en kunt besluiten om in de toekomst de gehele opleiding te gaan volgen met vrijstelling voor de behaalde cursus.

Stimuleer jouw ontwikkeling als professional door het volgen van één van de volgende keuzecursussen: ‘Sportfysiotherapie en de jeugdige sporter’, ‘Toegepaste inspanningsfysiologie in de (sport-)praktijk’ of ‘Klinisch redeneren bij cliënten met schouderproblemen’.

Keuzecursussen

De master Sportfysiotherapie docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door onze kerndocenten en door wetenschappelijk opgeleide experts vanuit het Instituut voor Bewegingsstudies en het (internationale) werkveld.

Stefan Janssen

Stefan Janssen, M PT

Hoofd master Sportfysiotherapie

Stefan is hoofd van de master Sportfysiotherapie. Samen met een team van hoogopgeleide docenten en andere afdelingen van het Instituut voor Bewegingsstudies werkt hij met veel passie aan het continue verbeteren van een onderwijsprogramma waarbij de sportfysiotherapeutische beroepspraktijk, de wetenschap en actuele ontwikkelingen vanuit de maatschappij samengebracht worden.

Stefan is daarnaast werkzaam als sportfysiotherapeut in de eerstelijns beweegzorg waarbij hij gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van sportgerelateerde knie- en schouderklachten. Naast het klinisch handelen als sportfysiotherapeut heeft hij kennis en ervaring opgedaan als ondernemer binnen de (sport)fysiotherapeutische zorg.

Caroline Bolling, specialisatie Sportfysiotherape van de Master Fysiotherapie, Hogeschool Utrecht

Caroline Bolling, PhD

Docent

Caroline is werkzaam als kerndocent bij de master Sportfysiotherapie. Na het afronden van de master in Public Health heeft zij als sportfysiotherapeut uitgebreide internationale ervaring opgedaan in het begeleiden van topsporters en heeft zij gewerkt als hoofd sportfysiotherapeut bij Cirque du Soleil. Caroline is gepromoveerd aan het Amsterdam UMC binnen de afdeling Sociale Geneeskunde. Haar onderzoek omvatte een kwalitatieve studie naar contextgebonden preventie van sportletsels.

Jeroen Rietvelt, opleiding Toegepaste Inspanningsfysiologie in de (Sport-)praktijk, Hogeschool Utrecht

Jeroen Rietvelt, MSc

Docent

Jeroen is bewegingswetenschapper (MSc.), docent lichamelijke opvoeding (ALO) en geregistreerd Strength & Conditioning coach (CSCS, ASCA L2). Naast zijn werk als kerndocent binnen de master Sportfysiotherapie werkt hij als inspanningsfysioloog en strength & conditioning coach voor de Japanse nationale schaatsploeg (allround & sprint) en daarvoor voor TeamNL.

Zijn expertise ligt onder andere op het biomedische en biomechanische vlak, met een bovengemiddelde interesse in het vertalen en toepassen van (sport)wetenschap naar de (sport)praktijk zonder hierbij de mens achter de patiënt/sporter te verliezen.

Kristel Lankhorst, opleiding Sportfysiotherapie en de Jeugdige Sporter, Hogeschool Utrecht

Dr. Kristel Lankhorst

Docent

Kristel is inspanningsfysioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. Zij is docent en onderzoeker bij het Instituut voor Bewegingsstudies. Ze is werkzaam bij de master Sportfysiotherapie en Kinderfysiotherapie. Daarnaast is zij ook betrokken bij het onderwijs van de Bachelor Fysiotherapie.

Kristel is in 2019 gepromoveerd. Haar promotieonderzoek heeft zij gedaan binnen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Haar onderzoek richtte zich op de invloed van sportparticipatie op gezondheid gerelateerde fitheid, fysieke activiteit, psychosociale factoren en het risico op het krijgen van blessures bij kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Op het snijvlak van onderzoek en onderwijs vertaalt Kristel de meest actuele inspanningsfysiologische kennis naar de therapeutische praktijk.

Meer informatie

Researchgate
Proefschrift

Mohamed el Hadouchi

Mohamed El Hadouchi, M PT, MBA

Docent

Mohamed is sportfysiotherapeut en gezondheidswetenschapper en doet promotieonderzoek naar de relatie tussen krachttraining en dagelijks functioneren. Hij is docent binnen het eerste jaar van de master Sportfysiotherapie.

Naast onderwijs en onderzoek houdt Mohamed zich ook bezig met het ondernemen in de zorg. Zo is hij eigenaar van Sports & Science in Lochem. Op creatieve wijze zet hij als fysiotherapeut diverse producten en diensten in de markt. Deze ervaringen implementeert hij in de opleiding.

Sarina van Mourik-van der Kooij, M PT

Docent

Sarina is kerndocent bij de master Sportfysiotherapie. Daarnaast werkt ze als sportfysiotherapeut in een sportmedisch centrum, waar ze nauw samenwerkt met een interdisciplinair team van zorgprofessionals en specialisten. Haar expertisegebied is het diagnosticeren en behandelen van sportgerelateerde klachten bij voornamelijk jeugdige sporters. Ze zet zich in om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te implementeren. Ze is ook docent lichamelijke opvoeding.

Sijmen Hacquebord, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Sijmen Hacquebord, MSc

Docent

Sijmen is fysiotherapeut en epidemioloog en werkt als docent binnen de bachelor- en masteropleiding fysiotherapie. Daarnaast werkt hij als eerstelijnsfysiotherapeut.

Sijmens expertise is onder andere diagnostiek en interventies bij patiënten met schouderklachten. Hij combineert zijn epidemiologische kennis met de beroepspraktijk, om complexe vraagstukken binnen de specialisatie te analyseren en te beantwoorden, om zo het niveau van (sport)fysiotherapeutisch handelen te verhogen.

Meer weten over deze opleiding?

Sportfysiotherapie deeltijd bestaat uit 90 studiepunten. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Tijdens deze opleiding combineren we contactonderwijs op de HU met creatieve, digitale onderwijsvormen: blended learning. Onderwijs vindt ook plaats in het werkveld bij specifieke academische zorgorganisatie, in klinieken en ziekenhuizen met real-life patiëntenzorg.

Je maakt opdrachten in en over de organisatie waar je werkt. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt die past binnen het specialisme en waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding krijgt om deze opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze driejarige opleiding kost € 7.049,- voor studiejaar 2022/2023. Dit bedrag is een richtlijn voor de kosten voor de volgende jaren. Ieder jaar wordt het collegegeld opnieuw vastgesteld op basis van indexering.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden cursus, module of leergang onder overige informatie.

Heb je geen recht op studiefinanciering? Via de Levenlanglerenkrediet-regeling kun je geld lenen voor je studie tegen 0% rente. Deze lening kun je voor aanvang van de studie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Interesse in de master Sportfysiotherapie (MSc)?

Heb je nog vragen?