De opleiding

De master Geriatriefysiotherapie richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden.

Meneer houdt speciale meter vast

Het onderwijs van de master Geriatriefysiotherapie is opgebouwd rondom actuele thema’s uit het werkveld. De opgedane kennis en vaardigheden kan je direct toepassen in de praktijk. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de opleiding goed aan bij je eigen patiëntenzorg.

In de master Geriatriefysiotherapie komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Veroudering
  • Kwetsbaarheid en multimorbiditeit
  • Zelfredzaamheid
  • Neurologische aandoeningen zoals CVA en dementie
  • Peri-operatieve zorg
  • Oncologie

Inhoud van de master Geriatriefysiotherapie

In het eerste jaar staat het thema ‘Ouderen en Veroudering’ centraal. Dit jaar staat in het teken van algemene verouderingsprincipes, veel voorkomende chronische (niet neurologische) aandoeningen en kwetsbaarheid. Het klinisch redeneerproces rondom deze thema’s heeft een centrale rol.

In de generieke leerlijn ‘De kritische specialist’ leer je om gegevens uit wetenschappelijke literatuur kritisch te beschouwen en te verduidelijken om een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en de 'spreekkamer'.

Cursussen jaar 1

De specialistische leerlijn van jaar 2 heet ‘Ouderen en specifieke pathologie/ context’ en staat in het teken van het werken met ouderen met neurologische aandoeningen. In de keuzemodules vindt verdieping plaats in de oncologie of perioperatieve zorg.

In de generieke leerlijn ‘De onderzoekende specialist’ leer je om verschillende onderzoeksmethoden toe te passen.

Cursussen jaar 2

In jaar drie krijg je onderwijs rondom het thema ‘De innoverende specialist’. Hierin ontwikkel je een visie op het vak, leer je innoveren en laat je zien dat je als competente geriatriefysiotherapeut kunt functioneren. De generieke leerlijn bestaat uit de afstudeereenheid met daarin de Masterproof en de Masterthesis.

Cursussen jaar 3

Wil je een losse cursus volgen?

Je kunt een aantal cursussen uit Geriatriefysiotherapie ook los volgen. Na het behalen van een cursus ontvang je een certificaat. Je krijgt op die manier een goed beeld van de opleiding en kunt besluiten om in de toekomst de gehele opleiding te gaan volgen met vrijstelling voor de behaalde cursus.

Keuzecursussen

De master Geriatriefysiotherapie docenten

Alle docenten hebben een masteropleiding afgerond of zijn gepromoveerd als gespecialiseerd fysiotherapeut. Daarnaast krijg je les van experts op specifieke gebieden en experts van aanverwante disciplines als psychologie, geneeskunde en bewegingswetenschappen.

Brenda Knijff, MSc

Hoofd master Geriatriefysiotherapie

Brenda heeft in 2017 Geriatriefysiotherapie (MSc.) afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Zij heeft uitgebreide ervaring als (geriatrie)fysiotherapeut in het ziekenhuis, de verpleeghuiszorg en eerste lijn. Brenda is op dit moment ook werkzaam als junioronderzoeker binnen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Hier levert zij een bijdrage aan onderzoek waarin het herstel (na een beroerte) van lopen en balans in kaart wordt gebracht door middel van bewegingssensoren. Met als doel gepersonaliseerde revalidatie voor mensen na een beroerte.

Dr. Carla Agasi- Idenburg

Hogeschooldocent jaar 3

Carla is fysiotherapeut en klinisch gezondheidswetenschapper. Binnen de master Geriatriefysiotherapie is ze werkzaam als hogeschooldocent. Daarnaast geeft ze les binnen de bacheloropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar en is ze onderzoeker binnen het lectoraat Innovatie van Beweegzorg.

Esther Molenaar

Esther Molenaar

Hogeschooldocent jaar 3

Esther is werkzaam als docent binnen de master Geriatriefysiotherapie en daarnaast promovenda binnen het lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht. Ze is zowel fysiotherapeute als bewegingswetenschapper. Haar expertise ligt op het gebied van innovatie van fysieke zelfredzaamheid en interprofessioneel samenwerken in de wijk. In het verleden werkte zij als onderzoeker op het gebied van motorisch leren bij mensen met de ziekte van Parkinson en als docent voor het Parkinsonnet. Voor de master Geriatriefysiotherapie verzorgt ze onderwijs op deze gebieden en is ze tutor in jaar 3 waarbij ze het afstuderen begeleidt.

Jessica de Jonge, MPT

Docent jaar 1

De liefde voor bewegen en de interesse in het menselijk lichaam werd geboren tijdens mijn zwemcarrière. 

In 2003 studeerde ik af als fysiotherapeut en heb me vervolgens verdiept in de antroposofische fysiotherapie, haptonomie, running therapie en andere opleidingen/cursussen. De patiënt benaderen vanuit meerdere invalshoeken is altijd mijn passie geweest. Zo ook later toen ik in 2009 ging werken in het verpleeghuis. Hierop volgend heb ik de master ‘Fysiotherapie bij mensen met een chronische ziekte’ in 2013 afgerond met als uitstroomvariant geriatriefysiotherapie. 
De mens centraal stellen is in mijn ogen de essentie van ons vak. Het zien van de mens achter de ziekte dat is wat ik probeer over te brengen op de studenten. Ik wil de studenten stimuleren met een bredere blik te kijken naar wat er zich aandient in de praktijk en hen vervolgens leren hierop in te spelen. 

Ik ben zowel werkzaam binnen het bachelor als het master-onderwijs. Daarnaast heb ik een ruime ervaring binnen de verpleeghuiszorg, de psychiatrie en de verslavingszorg. Ik volg momenteel het derde en tevens laatste jaar van de opleiding ‘Professionele communicatie’. Ik ben nog altijd werkzaam in een verpleeghuis als geriatriefysiotherapeut en daar tevens voorzitter van de ondernemingsraad.

Kevin Achten

Hogeschooldocent jaar 1

Kevin Achten is hogeschooldocent in het eerste jaar bij de Master Geriatriefysiotherapie. Daarnaast is hij werkzaam als geriatriefysiotherapeut binnen de geriatrische revalidatiezorg en wonen met zorg afdelingen bij zorgorganisatie Careyn.

Miriam van der Velde

Miriam van der Velde, MSc

Hogeschooldocent jaar 2

Miriam heeft in 2011 de masteropleiding Fysiotherapie specialisatie Geriatriefysiotherapie (MPT) afgerond aan Hogeschool Utrecht. Daarnaast studeerde ze in 2020 af als klinisch epidemioloog (MSc) aan de Universiteit van Amsterdam.

Miriam heeft uitgebreide ervaring als geriatriefysiotherapeut in zowel de eerste- als de tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast schreef ze mee aan het beroepscompetentieprofiel van de geriatriefysiotherapeut. Op dit moment is ze werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Hier doet ze onderzoek binnen de perioperatieve zorg voor mensen die een grote operatie moeten ondergaan.

Binnen de master Geriatriefysiotherapie is Miriam werkzaam in het tweede jaar van de opleiding. Hier probeert ze vooral het kritisch denken en handelen van de studenten te stimuleren.

Sandra Prent, MSc

Hogeschooldocent jaar 2

Sandra is in 2014 afgestudeerd als Geriatrie Fysiotherapeut (MSc) aan de Hogeschool Utrecht. Voor haar thesis heeft zij destijds de Mieke van Gemert prijs (NVFG) in ontvangst mogen nemen. Binnen het Instituut voor Bewegingsstudies is Sandra naast haar werkzaamheden voor de master Geriatriefysiotherapie, ook werkzaam voor de Bacheloropleiding fysiotherapie binnen de vakken neurologie en geriatrie.

Sandra heeft ruime werkervaring als Geriatriefysiotherapeut in de tweede lijn en is op dit moment ook nog werkzaam binnen de GRZ. Naast de geriatrie heeft zij zich gespecialiseerd in de neurorevalidatie. Sinds kort maakt zij deel uit van de borgingsgroep van de CVA ketenzorg in de regio Noordwest Veluwe, alwaar zij meedenkt in een betere overdracht van de CVA zorg vanuit de klinische fase naar de eerste lijn.

Sandra is werkzaam in het tweede jaar. Hierin stimuleert zij studenten om een kritische blik te ontwikkelen gericht op hun eigen fysiotherapeutisch handelen binnen de hedendaagse multidisciplinaire ouderenzorg.

Sanne Visser - Luiten, MSc

Hogeschooldocent jaar 3

Sanne heeft in 2017 Geriatriefysiotherapie afgerond bij de Hogeschool Utrecht en heeft in 2020 de opleiding tot coach Practitioner afgerond.

Op dit moment is Sanne werkzaam als geriatriefysiotherapeut in de eerstelijn en verpleeghuizen en als projectleider in de ouderenzorg in Haarlem. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan als het gaat om samenwerken bij gedragsproblematiek in de intramurale zorg, met name in de psychogeriatrische ouderenzorg. Daarnaast begeleidt ze medewerkers met werkgerichte coachvragen en verzorgt ze intervisie.

Binnen de master Geriatriefysiotherapie is Sanne werkzaam in het derde jaar van de opleiding. Hier probeert ze vooral het professioneel denken en handelen van de studenten als specialist te stimuleren.

Drs. Tiny Looijen - de Jong

Hogeschooldocent jaar 1

Tiny is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Ze heeft zich gespecialiseerd in de intramurale fysiotherapie binnen het verpleeghuis.

Meer weten over deze opleiding?

De master Geriatriefysiotherapie bestaat uit 90 studiepunten. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht; naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten. Je moet rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week.

Tijdens de master Geriatriefysiotherapie leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je maakt opdrachten in en over de organisatie waar je werkt en over de ouderen waarmee je werkt. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt die past binnen het specialisme en waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding krijgt om deze opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze driejarige opleiding kost € 7.049,- voor studiejaar 2022/2023. Dit bedrag is een richtlijn voor de kosten voor de volgende jaren. Ieder studiejaar worden de kosten voor het daarop volgende studiejaar bepaald.

Binnen de master Geriatriefysiotherapie werken we met de meest actuele literatuur, veelal in de vorm van online artikelen. Er zijn enkele boekwerken (totale kosten € 300 - € 500) die we aanraden, maar we adviseren om met de aanschaf te wachten tot na de start van de studie.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden, onder ‘Meld je aan voor cursussen en leergangen’ (overige informatie).

Heb je geen recht op studiefinanciering? Via de Levenlanglerenkrediet-regeling kun je geld lenen voor je studie tegen 0% rente. Deze lening kun je voor aanvang van de studie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Interesse in de master Geriatriefysiotherapie (MSc)?

Heb je nog vragen?