Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding Built Environment bedenk je samen met je medestudenten creatieve, duurzame en technische oplossingen voor gebouwen, gebieden en infrastructuur. Je leert plannen te initiëren en beheren, te ontwerpen, te specifiëren en daadwerkelijk te realiseren. Zo maak je kennis met de verschillende beroepen die jij kan gaan uitoefenen. Vanaf het tweede jaar kies je voor een specialisatie Stadsontwikkeling, Bouwen of Data. 

Inhoud van de opleiding Built Environment

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de opleiding. Gezondheid van mens en milieu staat altijd voorop bij de ontwikkeling van gebouwen en gebieden. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor goede isolatie voor een laag energieverbruik? Hoe kan je sloopafval hergebruiken of gezondheidsproblemen en schimmels voorkomen door goede ventilatie?

Het eerste jaar krijg je een brede basis, vanaf het tweede jaar specialiseer je je in een van de drie richtingen: Stadsontwikkeling, Bouwen of Data.

In het eerste jaar begin je met een breed programma waarbij je leert wat er allemaal komt kijken bij een bouwproces. Je maakt kennis met de drie richtingen Stadsontwikkeling, Bouwen en Data. Dit doe je door middel van theorie en praktijklessen. Daarnaast werk je samen met medestudenten in leerteams aan projecten voor echte opdrachtgevers.

Tijdens het hele jaar werk je aan je professionele ontwikkeling. Je ontwikkeling leg je vast in een portfolioverslag. 

De opbouw van jaar 1

In het tweede jaar van de studie ga je je specialiseren en kies je een van de drie richtingen:  

 • Stadsontwikkeling 
 • Bouwen
 • Data

Je gaat dieper in op een van de drie richtingen door middel van keuzevakken en projecten. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke en professionele vaardigheden, zoals projectmanagement en beroepsoriëntatie. Daarnaast besteden we tijd aan het voorbereiden van je stage die in het derde jaar plaatsvindt. Denk hierbij aan het opbouwen van een professioneel netwerk, het leren schrijven van een sollicitatiebrief en het benaderen van bedrijven.

Tijdens het hele tweede jaar is er begeleiding in de vorm van wekelijkse bijeenkomsten met je leerteam. Ook werk je aan je portfolio om te reflecteren op je professionele ontwikkeling.

Specialisaties

De eerste helft van het derde jaar loop je stage bij een bedrijf dat aansluit op je specialisatie. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland. Je werkt binnen het bedrijf mee, om zo je kennis en vaardigheden die je in de eerste twee jaar hebt geleerd, toe te passen en deze op professionele wijze verder te ontwikkelen.

Na de stage volgt er een integraal project en een aantal keuzeprojecten binnen een van de vijf thema's: duurzame mobiliteit, energietransitie, slimme stad, gezonde stad en circulair en industrieel bouwen. Ook het derde jaar begeleiden we je in leerteams en zijn er trainingen die focussen op de ontwikkeling van je professionele vaardigheden.

In de eerste helft van het vierde jaar kies je een minor. Hierbij kies je zelf of je je wil verdiepen (denk aan een minor architectuur of virtueel bouwen), of verbreden binnen een ander vakgebied (bijvoorbeeld een minor Enterpreneurship). De minor kan je volgen op de Hogeschool Utrecht, een andere hogeschool of zelfs op een school in het buitenland.

In het laatste half jaar start het afstuderen door middel van een onderzoek bij een opdrachtgever. Aan de hand van dit onderzoek laat jij zien dat jij de kennis en competenties in huis hebt om de opleiding af te ronden en het professionele leven te starten.

Tijdens de opleiding Built Environment: voorbeeld van een lessituatie
 • 50%Praktijk
 • 50%Theorie

Zelfstudie

20
uur per week
 • 40%individueel werk
 • 60%Groepswerk

Studiebelasting

40
uur per week
  Studie in cijfers

  Meer weten over deze opleiding?

  Tijdens de studie krijg je te maken met de volgende lesvormen:

  • Werkcolleges
  • Leerteambijeenkomsten
  • Hoorcolleges
  • Practica
  • Zelfstudie

  Tijdens de studie Built Environment besteden we aandacht aan verschillende competenties om je klaar te stomen voor het professionele werkveld. Dit doen we in de vorm van colleges, leerteambijeenkomsten, begeleiding en feedback. De volgende competenties komen aan bod:

  • Initiëren: Je kan maatschappelijke en/of beroep relevante vraagstukken identificeren, analyseren en definiëren om vervolgens duidelijke plannen op te stellen.
  • Ontwerpen: Je ontwikkelt een toekomstbestendige oplossing op basis van verschillende invalshoeken en binnen de juiste kaders.
  • Specificeren: Je kan oplossingen uitwerken die technisch, juridisch en economisch haalbaar, alsook maatschappelijk verantwoord en sociaal inclusief zijn.
  • Realiseren: Je kan de juiste voorbereiding en handelingen uitvoeren om je oplossing te realiseren in de praktijk.
  • Beheren: Je houdt de kwaliteit van objecten in de leefomgeving in stand en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke gevolgen ervan op korte en lange termijn.
  • Managen: Je bent in staat projecten en processen te faciliteren en sturen, om zo waarde te creëren. Het lukt je hierbij om alle informatie en belangen van betrokken partijen in kaart te brengen en mensen mee te krijgen.
  • Onderzoeken: Je formuleert en valideert een onderzoeksvraag op basis van een voor de maatschappij en/of het beroep relevante opgave.
  • Communiceren: Je communiceert doelbewust en doelgroepgericht en werkt graag samen om bij te dragen aan kennis-, mening- en besluitvorming.
  • Professionaliseren: Je bent bewust van je eigen handelen en de resultaten daarvan en kan daarop reflecteren. Hierbij houd je rekening met de ethische en sociale standaarden bij het ontwikkelen van een professionele identiteit.

  Je maakt tijdens de studie verschillende soorten toetsen: schriftelijke tentamens, opdrachten,  presentaties en assessments. 

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

  Je werkt in leerteams van tien studenten. In deze teams werk je samen zoals je dat later tijdens je werk ook zult doen. Dit is een veilige oefenomgeving. Een docent begeleidt dit proces als leerteambegeleider. Met hem of haar bespreek je je vorderingen en eventuele studieproblemen.

  Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan wettelijk collegegeld betaalt? Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor Outdoor, boeken en andere lesmaterialen.

  Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

  We raden je aan om met een laptop te werken met:

  • minimaal 8 GB geheugen;
  • harddisk 256 GB of meer;
  • grafische kaart met zo veel mogelijk videogeheugen;
  • minimaal 512 Mb geheugen;
  • minimale beeldresolutie van 1280x800;
  • processor: minimaal Intel i5, zo mogelijk i7 of vergelijkbaar.

  We hebben geen specifieke eisen voor een rekenmachine. Een grafische rekenmachine is handig, maar niet verplicht.

  Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te stromen naar het tweede jaar moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten van de propedeuse halen in het eerste jaar. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met deze studie aan de HU.

  In de studiegidsexterne link (zie hier die van het afgelopen collegejaar) vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

  Waarom Built Environment studeren bij de HU?

  • Zelf je toekomst bepalen

   Wat wil jij bouwen? En wat voor ingenieur wil je worden? Bepaal zelf hoe je de studie invult, door middel van een specialisatie, keuzevakken en projecten.

  • Duurzaamheid staat centraal

   Tijdens de opleiding leer je duurzaam en verantwoord omgaan met de ontwikkeling van gebouwen en gebieden. De gezondheid en welzijn van mens en milieu staat altijd voorop.

  • Studievereniging Utrechtse Technische Vereniging

   De bachelor Built Environment heeft een actieve studievereniging (UTV) die onder andere borrels, uitjes en bijles organiseert. Wil je meer weten? Kijk dan op www.utvweb.nl.

  Heb je nog vragen?