Collegegeld en betalen

Als je studeert aan een hogeschool of universiteit betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog een laatste studieactiviteit aan het afronden bent.

Collegeld en betalen: student achter laptop

Let op

Aan de uitleg op de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld dat elk jaar door de overheid wordt vastgesteld en het instellingscollegegeld dat de HU elk jaar zelf bepaalt. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Wil jij aan een studie beginnen en weet je nog niet welke vorm van collegegeld voor jou geldt? Gebruik dan meteen de Collegegeldmeter. Die laat je zien wat de hoogte van je collegegeld is.

Collegegeldmeter

Halvering collegegeld 2018-2019

Voor collegejaar 2018-2019 heeft de overheid een wetsvoorstel aangenomen om het wettelijk collegegeld te halveren in het eerste jaar van nieuwe eerstejaars studenten. Dit is bedoeld voor studenten die nog niet eerder in het hoger onderwijs ingeschreven stonden. In het geval van educatieve opleidingen kan de halvering van het collegegeld zelfs voor twee jaar gelden. Op de Rijksoverheidssite vind je de meest recente informatie over de halvering van het wettelijk collegegeld en of je ervoor in aanmerking komt.

Infographic die uitlegt voor wie de halvering van het collegegeld geldt.

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Dit beginsel houdt in dat je de nationaliteit hebt van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie én IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als je uit Suriname of Zwitserland komt, voldoe je ook aan dit beginsel. Of als het UAF voor jou het collegegeld betaalt. Of als je een verblijfsvergunning hebt waardoor je in aanmerking komt voor studiefinanciering. DUO toetst of je aan deze eisen voldoet.

Dit houdt in dat je vóór je begin aan een bacheloropleiding nog niet eerder een bachelordiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van het collegejaar van je masteropleiding nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van een associate degree (ad)-opleiding nog niet eerder een ad-diploma, bachelordiploma of masterdiploma hebt behaald. DUO toetst of je aan deze eisen voldoet.

Als je een tweede opleiding (ad, bachelor of master) gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs na een eerste opleiding die hier niet onder viel. Check of je opleiding hieronder valt in het CROHO-register.

De tarieven voor wettelijk collegegeld in 2018-2019

Voltijd & duaal € 2.060
Deeltijd bachelor en associate degree € 1.800
Deeltijd master € 1.912

De tarieven voor wettelijk collegegeld in 2019-2020

Voltijd & duaal € 2.083
Deeltijd bachelor en associate degree n.t.b.
Deeltijd master n.t.b.

Het instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld? Dan betaal je het instellingscollegegeld.

De tarieven voor instellingscollegegeld in 2018-2019

Voltijd & duaal € 8.217
Deeltijd bachelor en associate degree € 7.178
Deeltijd master € 7.625
Uitzonderingen: duale masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner (ANP) en Physician Assistant (PA) € 17.541

Examengeld voor extranei

Als je extraneus bent en dus alleen examen aflegt zonder dat je onderwijs volgt bij de HU, dan betaal je per studiejaar € 2.052. Leven Lang Leren-extraneï betalen per maand € 205.

Kijk hier voor meer informatie over studeren als extraneus.

Heb je een bankrekening in een land buiten het SEPA-gebied of betaalt een bedrijf of werkgever voor jou het collegegeld? Dan kun je niet betalen via een digitale machtiging. In plaats daarvan moet je zelf het Betalingsformulier 2018-2019 downloaden en invullen. Geef in Studielink de betaalmethode ‘Betaling op andere wijze’ aan. Je betalingsformulier e-mail je naar stip@hu.nl.

Let erop dat je het betalingsformulier minimaal twee keer ondertekent. Zodra wij je betalingsformulier hebben verwerkt, ontvangt de betalende partij een factuur. Binnen dertig dagen na het ontvangen van de factuur moet degene die betaalt het totale collegegeld overmaken naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code: ABNANL2A. Vermeld daarbij het factuurnummer en jouw studentnummer.

Waarom krijg ik een melding dat mijn betaling nog open staat?

Krijg je een bericht van de HU dat je betaling nog niet voldaan is, maar verschijnt er geen actie in je ‘To Do’-lijst in Studielink?

Zorg er dan voor dat je je betaalwijze in Studielink nog een keer bevestigt. Ga naar ‘Mijn opleidingen’ en klik op je opleiding. Kies onderaan de pagina ‘Wijzigen betaalgegevens’ en bevestig dit. Bevestig via je ‘To Do’-lijst nu je betaling.

Hoe wijzig ik mijn betalingsgegevens?

Nadat je de digitale machtiging hebt bevestigd, is het niet meer mogelijk om je gegevens in Studielink te veranderen. Gebruik daarvoor het Betalingsformulier 2018-2019.

Betalingsformulier

Collegegeld voor je tweede opleiding

Als je na 1 augustus 1991 een bachelor- of mastergraad hebt behaald en je wilt je inschrijven voor een tweede bachelor- of masteropleiding, dan ben je een zogenaamde ‘stapelaar’. Volgens het gradenbeginsel betaal je dan het instellingscollegegeld. Dat is een stuk hoger dan het wettelijk collegegeld (artikel 7.46 WHW). Maar er zijn uitzonderingen:

 • Wanneer je twee associate degrees, bachelors of masters tegelijkertijd volgt in collegejaar 2018-2019 en één daarvan afrondt in collegejaar 2018-2019.
 • Wanneer je vóór studiejaar 2018-2019 twee ad’s, bachelors of masters tegelijk hebt gevolgd en één daarvan met een graad hebt afgesloten. Voor de tweede opleiding moet je daarna ononderbroken ingeschreven blijven.
 • Wanneer je een tweede opleiding gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs en je eerste opleiding niet in deze sectoren viel.

Gaat één van deze drie punten voor jou op? Dan betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je collegegeld is dus even veel als het wettelijk collegegeldtarief. 

Let op: het duurt even voor het behalen van een graad bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. Daardoor kan het gebeuren dat de HU je in eerste instantie het wettelijk collegegeld berekent, terwijl je instellingscollegegeld hoort te betalen. Als dat zo is, betaal je later alsnog het verschuldigde bedrag dat je hebt opgebouwd vanaf jouw startdatum bij de opleiding.

Vrijstelling van collegegeld

Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Vul in dat geval je betalingsgegevens in Studielink in en zorg dat de rest van je inschrijving compleet is. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de HU en lever deze in bij de andere onderwijsinstelling. Om een BBC aan te vragen, moet je inschrijving bij de HU wel voltooid zijn.

Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de HU. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Vul in dat geval eerst je betalingsgegevens in Studielink in, ondanks dat je geen collegegeld aan de HU hoeft te betalen. Er wordt vóór je startdatum nog geen collegegeld afgeschreven. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de andere onderwijsinstelling en stuur deze op naar de HU:

Hogeschool Utrecht
t.a.v. Backoffice Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht

Dit moet het originele BBC zijn, dus geen kopie. Zodra wij het originele BBC hebben ontvangen, vervalt je machtiging in Studielink en wordt er dus ook geen collegegeld door de HU geïncasseerd.

Wat moet je doen bij een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat je collegegeld niet kan worden afgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er onvoldoende saldo op je rekening staat of omdat je inschrijving pas laat is afgerond. Omdat de HU geen tweede poging kan doen om het collegegeld te incasseren, ontvang je in zo’n geval binnen twee weken van ons een aanmaningsbrief met daarin een betaallink van iDEAL. Met die link kun je het openstaande bedrag zelf overmaken. Werkt de link niet of heb je een bank die geen iDEAL ondersteunt? Maak het bedrag dan zelf over naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code (of SWIFT-code): ABNANL2A. Vermeld bij deze betaling altijd je studentennummer.

Op tijd je collegegeld betalen is altijd jouw verantwoordelijkheid. Ook als een ouder of werkgever dat voor je betaalt. Wanneer je na meerdere aanmaningen van de HU niet aan je betaalverplichtingen hebt voldaan, wordt je inschrijving bij de HU beëindigd, conform WHW, art 7.42 lid 2. Vanaf dat moment heb je geen recht meer op onderwijs, studiefinanciering of je OV-kaart. Deze moet je zelf stopzetten bij DUO, vanaf de datum dat je uitgeschreven bent bij de HU.

Wil je je na zo’n uitschrijving weer opnieuw inschrijven? Dan moet je drie dingen doen:

 • Voldoe je betalingsachterstand
  Je vordering wordt overgedragen aan GGN Gerechtsdeurwaarders Utrecht. Van hen krijg je bericht over de manier waarop je kunt betalen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met GGN via tel. 088 331 4747, of per e-mail.
 • Meld je opnieuw aan via Studielink
  Zodra je betalingsachterstand is voldaan, kun je een verzoek tot inschrijving doen in Studielink.
 • Vraag toestemming van het instituut
  Na je aanmelding in Studielink moet je een verzoek indienen om tussentijds in te stromen bij de HU. Hiervoor neem je contact op met STIP via tel. 088 481 9999 of per e-mail. Dit verzoek wordt behandeld door de instituutsdirecteur van het instituut waar jouw opleiding onder valt.

Ben je het niet eens met het besluit om je uit te schrijven? Maak dan binnen twee weken na de dagtekening van de brief bezwaar bij Bureau Inschrijving. Dit kan alleen door middel van een bezwaarformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze per e-mail naar het adres wat op het bezwaarformulier staat.

Heb jij bezwaar gemaakt tegen jouw uitschrijving, maar heb je geen gelijk gekregen? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt ook in beroep gaan zonder eerst bezwaar te maken. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over je betalingsachterstand? Neem dan contact op met onze Financiële Administratie. Bel naar 088 481 9131 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-12.30 en 13.00-15.00 uur - op vrijdag tot 14.00 uur) of mail ons.

Verstuur een e-mail

Tegemoetkoming in je studiekosten

Je kan in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. Dit is een lening die maandelijks uitbetaald wordt. Er gelden voorwaarden voor je leeftijd, nationaliteit en opleiding. Je moet dit zelf bij DUO aanvragen.

Er zijn ook mogelijkheden waardoor jij een tegemoetkoming in je studiekosten kan krijgen. Bijvoorbeeld via de Lerarenbeurs, de Tegemoetkoming leraren of Extra prestatiebeurs. Daarnaast is ook het Levenlanglerenkrediet beschikbaar voor studenten die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Bekijk hiervoor de site van DUO. Je vindt informatie over belastingaftrek van studiekosten op de site van de Belastingdienst.