Als je studeert aan een hogeschool of universiteit betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog een laatste studieactiviteit aan het afronden bent.

Disclaimer

Aan de uitleg op de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld dat elk jaar door de overheid wordt vastgesteld en het instellingscollegegeld dat de HU elk jaar zelf bepaalt.

Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld. Het instellingscollegegeldtarief geldt alleen voor de studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Wil jij aan een studie beginnen en weet je nog niet welke vorm van collegegeld voor jou geldt? Gebruik dan meteen de collegegeldmeter. Die laat je zien wat de hoogte van je collegegeld voor studiejaar 2023-2024 is.

Collegegeldmeter

Wettelijk collegegeld voor het hbo

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Dit beginsel houdt in dat je de nationaliteit hebt van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie én IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als je uit Suriname of Zwitserland komt, voldoe je ook aan dit beginsel. Of als het UAF voor jou het collegegeld betaalt. Of als je een verblijfsvergunning hebt waardoor je in aanmerking komt voor studiefinanciering. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Dit houdt in dat je vóór je begin aan een bacheloropleiding nog niet eerder een bachelordiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van het collegejaar van je masteropleiding nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van een associate degree (Ad)-opleiding nog niet eerder een Ad-diploma, bachelordiploma of masterdiploma hebt behaald. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Als je een tweede opleiding (Ad, bachelor of master) gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs na een eerste opleiding die hier niet onder viel. Check of je opleiding hieronder valt in het CROHO-register.

De tarieven voor wettelijk collegegeld in 2023-2024

Bachelor, Associate degree en bekostigde master (voltijd, deeltijd en duaal)
€ 2.314

Start jij in 2023-2024 als eerstejaars student voor het eerst in het hoger onderwijs en heb je je aangemeld voor een bachelor- of Ad-opleiding? Dan wordt het collegegeld gehalveerd. Jouw tarief komt dan uit op € 1.157. Dit tarief geldt ook voor studenten die het tweede jaar van een lerarenopleiding volgen. De halvering van het collegegeld vindt in het studiejaar 2023-2024 voor het laatst plaats. Op de Rijksoverheidssite vind je meer informatie over de halvering van het collegegeld en of je in aanmerking komt.

Het instellingscollegegeld bij de HU

De tarieven voor instellingscollegegeld in 2023-2024

Bachelor, Associate degree en bekostigde master (voltijd, deeltijd en duaal) € 9.229
Onbekostigde masters (voltijd en deeltijd) Divers, bekijk de opleidingspagina

Examengeld voor extranei

Als je extraneus bent en dus alleen examen aflegt zonder dat je onderwijs volgt bij de HU, dan betaal je per studiejaar € 2.652. Leven Lang Leren-extraneï betalen per maand € 221.

In studiejaar 2023-2024 betalen Leven Lang Leren-extraneï per maand € 231.

Alles over collegegeld betalen

Je regelt de betaalwijze van je collegegeld via Studielink. In Studielink geef je een digitale machtiging af zodat de HU het collegegeld van je bankrekening kan afschrijven. Of van de bankrekening van degene die voor jou het collegegeld betaalt. Het collegegeld kan in één keer, of in tien termijnen betaald worden.

Collegegeld betalen in één termijn

We schrijven je gehele collegegeldbedrag in één keer van je rekening. De afschrijving gebeurt rond de 25e van je eerste studiemaand.

Collegegeld betalen in gelijke termijnen

We schrijven het termijnbedrag af rond de 25e van de maanden september tot en met juni. Bij de eerste termijnbetaling wordt er ook € 24 administratiekosten in rekening gebracht.

Collegegeld betalen met een buitenlands rekeningnummer of door een werkgever

Heb je een bankrekening in een land buiten het SEPA-gebied, of betaalt een bedrijf of organisatie voor jou het collegegeld? Dan kun je niet betalen via een digitale machtiging.

Vul in plaats daarvan in Studielink het volgende in:

 • Bij 'Wie betaalt het collegegeld?' kies je 'Ikzelf'.
 • Bij betaalmethode kies je voor 'Betaling op andere wijze'.

Je ontvangt daarna een e-mail met daarin de uitleg hoe je de betaling van je collegegeld via de HU kunt regelen. Als je alle stappen in de e-mail volgt, ontvangt de betalende partij een factuur in je eerste studiemaand. Binnen dertig dagen na het ontvangen van de factuur moet degene die betaalt het totale collegegeld overmaken.

Hoe wijzig je jouw betalingsgegevens?

Er zijn verschillende manieren om je betaalgegevens te wijzigen. Dit hangt af van welke gegevens je wilt wijzigen en hoe je de betaling in eerste instantie hebt geregeld. Bekijk hieronder hoe je de gegevens kunt wijzigen.

 • Betaalgegevens wijzigen in Studielink
  Wanneer je het doorgeven van je betaalgegevens nog niet hebt afgerond en bevestigd in Studielink, dan kun je je betaalgegevens nog zelf wijzigen. Heb je je gegevens minder dan 24 uur geleden ingevuld? Wacht dan tot 24 uur zijn verstreken voordat je het opnieuw invult.
 • Wijzigen rekeningnummer
  Wil je je eigen rekeningnummer wijzigen waarvan we het collegegeld afschrijven? Als dit rekeningnummer op jouw naam staat, kan je dit zelf wijzigen in Studielink.
 • Overstappen naar eenmalige betaling
  Je kunt het resterende collegegeldbedrag zelf overmaken, maar pas nadat de 1e incasso in september heeft plaatsgevonden. Let op: om je resterende bedrag te berekenen, gebruik je de volgende rekensom. Het totale collegegeldbedrag (zie je in Studielink) + 24 euro administratiekosten – de al betaalde termijnen = het resterende bedrag wat je overmaakt. Doe dit naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code (of SWIFT-code): ABNANL2A. Vermeld bij deze betaling altijd je studentnummer. Neem bij twijfel over het openstaande bedrag contact op met de Financiële Helpdesk (088-4815577 of collegegelden@hu.nl).
 • Overstappen naar betaling in termijnen
  Wil je toch niet via eenmalige incasso betalen? Als je in september gestart bent met je opleiding kan je dit wijzigen tot 31 december via het onderstaande wijzigingsformulier.
  Als je in februari gestart bent met je opleiding kan je dit met hetzelfde formulier wijzigen tot 1 mei.
 • Betalingen via een bedrijf of organisatie
  Wil je gedurende het studiejaar wisselen van werkgever of organisatie die voor jou betaalt? Dat kan alleen als nog niet het gehele bedrag voor dit studiejaar is betaald. Neem daarvoor eerst contact op met de Financiële Helpdesk (088-4815577of collegegelden@hu.nl). Als het mogelijk is om te wisselen, kan je onderstaand wijzigingsformulier invullen.
 • Wil je zelf het collegegeld betalen in plaats van je werkgever of organisatie? Als je in september gestart bent met je opleiding kan je dit wijzigen tot 15 december met onderstaand wijzigingsformulier.
 • Betaalde je eerst zelf het collegegeld en wil je dit wijzigen naar een werkgever of organisatie die voor jou betaalt? Dit is niet mogelijk wanneer je studie al gestart is. Probeer zelf een regeling te treffen.
 • Andere betaalgegevens wijzigen
  Bij andere wijzigingen van je betaalgegevens of van de gegevens van degene die voor jou het collegegeld betaalt, kan je het onderstaande wijzigingsformulier betaling gebruiken.

Stuur het wijzigingsformulier in de eerste week van de maand naar stip@hu.nl zodat de wijziging nog in dezelfde maand kan worden meegenomen. Ben je later met het aanleveren, dan is de wijziging mogelijk pas in de volgende maand verwerkt.

Als je je betaalwijze van betaling in één termijn naar betaling in gelijke termijnen wijzigt, kan het bij tussentijdse uitschrijving voorkomen dat je nog te weinig collegegeld hebt betaalt. Dan volgt er nog een naheffing.

Vrijstelling van collegegeld

Studeer je aan twee onderwijsinstellingen? Dan kan het zijn dat je recht hebt op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan). Bekijk of jij in aanmerking komt voor vrijstelling en hoe je dit kunt regelen.

Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling. Alléén wanneer bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, kom je in aanmerking voor vrijstelling (of een deel daarvan) van het collegegeld.

Hoe regel je dit?

 1. Geef in Studielink je betaalgegevens aan de HU door. Dat kun je pas doen vanaf juni.
 2. Zorg dat je alle andere onderdelen voor jouw HU inschrijving geregeld hebt (HU inschrijfchecklist op groen).
 3. Meld je in Studielink aan voor de opleiding of minor bij de andere onderwijsinstelling.
 4. Omdat je in Studielink ook bij de andere onderwijsinstelling moet doorgeven hoe je hun collegegeld betaalt, kies je hier voor betaling via Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)*. De HU stuurt dan het BBC voor jou naar de andere onderwijsinstelling, waarmee je vrijstelling (of een deel daarvan) van het collegegeld krijgt.

Let op: voltooi éérst jouw inschrijving bij de HU. Zonder volledige inschrijving bij de HU kan er namelijk geen BBC naar de andere onderwijsinstelling gestuurd worden, en kun je dus geen vrijstelling van het collegegeld regelen.

Er wordt pas collegegeld afgeschreven in de maand dat jouw studie is gestart.

* Zie je de betaalmethode ‘Bewijs betaald collegegeld’ niet in Studielink?
Controleer dan eerst of je inschrijving bij de HU is voltooid. Is dit het geval? Dan kan het zijn dat de andere onderwijsinstelling het BBC nog niet via Studielink kan uitwisselen. Stuur dan een mail naar stip@hu.nl. Vermeld hierbij voor welke onderwijsinstelling en voor welk studiejaar je het BBC nodig hebt. De HU stuurt het BBC dan direct door naar je andere onderwijsinstelling. Wij laten het je weten wanneer jouw BBC is verstuurd.

Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling (of een deel daarvan) bij de HU. Alléén wanneer bij beide onderwijsinstellingen het wettelijk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling van het collegegeld.

Hoe regel je dit?

 1. Zorg ervoor dat jouw inschrijving bij de andere onderwijsinstelling voltooid is.
 2. Meld je in Studielink aan voor de opleiding of minor bij de HU.
 3. Omdat je in Studielink ook moet doorgeven hoe je collegegeld bij de HU betaalt, kies je hier voor betaling via een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) door te klikken op Bewijs betaald collegegeld aanvragen.* De andere onderwijsinstelling stuurt dan het BBC voor jou naar de HU, waarmee je vrijstelling (of een deel daarvan) van het collegegeld krijgt.

Let op: Voltooi éérst jouw inschrijving bij jouw andere onderwijsinstelling. Zonder volledige inschrijving bij de andere onderwijsinstelling kan er namelijk geen BBC naar de HU gestuurd worden, en kun je dus geen vrijstelling van het collegegeld regelen.

* Belangrijk: het kan zijn dat jouw thuisinstelling nog niet via Studielink het BBC digitaal kan uitwisselen.
In dat geval ontvang je een melding meteen nadat je op de knop Bewijs betaald collegegeld aanvragen klikt. Je bent dan zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met je thuisinstelling om een BBC naar de HU te laten sturen.

Collegegeld voor je tweede opleiding

Als je na 1 augustus 1991 een bacheloropleiding hebt behaald en je wilt je inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, dan ben je een zogenaamde ‘stapelaar’. Volgens het gradenbeginsel betaal je dan het instellingscollegegeld. Dat is een stuk hoger dan het wettelijk collegegeld (artikel 7.46 WHW). Dit geldt ook wanneer je een tweede masteropleiding of een tweede Associate degree gaat volgen.

 • Wanneer je een tweede opleiding bent gestart tijdens je eerste opleiding. Voor de tweede opleiding moet je daarna ononderbroken ingeschreven blijven.
 • Wanneer je een tweede opleiding gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs en je eerste opleiding niet in deze sectoren viel.

Geldt één van deze punten voor jou? Dan betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je collegegeld is dus evenveel als het wettelijk collegegeldtarief.

Het duurt even voor het behalen van een graad bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. Daardoor kan het gebeuren dat de HU je in eerste instantie het wettelijk collegegeld berekent, terwijl je instellingscollegegeld hoort te betalen. Als dat zo is, betaal je later alsnog het verschuldigde bedrag dat je hebt opgebouwd vanaf jouw startdatum bij de opleiding.

Wat moet je doen bij een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat je collegegeld niet kan worden afgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er onvoldoende saldo op je rekening staat of omdat je inschrijving pas laat is afgerond. Omdat de HU geen tweede poging kan doen om het collegegeld te incasseren, ontvang je in zo’n geval binnen twee weken een aanmaningsbrief en een voice/sms-bericht van ons met daarin een betaallink van iDEAL. Met die link kun je het openstaande bedrag zelf overmaken. Werkt de link niet of heb je een bank die geen iDEAL ondersteunt? Maak het bedrag dan zelf over naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code (of SWIFT-code): ABNANL2A. Vermeld bij deze betaling altijd je studentennummer.

Heb je vragen over je betalingsachterstand? Neem dan contact op met onze Financiële Helpdesk. Bel naar 088 481 5577, bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Of stuur een e-mail naar collegegelden@hu.nl.

Op tijd je collegegeld betalen is altijd jouw verantwoordelijkheid. Ook als een ouder of werkgever dat voor je betaalt. Wanneer je na meerdere aanmaningen van de HU niet aan je betaalverplichtingen hebt voldaan, wordt je inschrijving bij de HU beëindigd, conform WHW, art 7.42 lid 2. Vanaf dat moment heb je geen recht meer op onderwijs, studiefinanciering of je OV-kaart. Deze moet je zelf stopzetten bij DUO, vanaf de datum dat je uitgeschreven bent bij de HU.

Opnieuw inschrijven bij de opleiding

Wil je je na zo’n uitschrijving weer opnieuw inschrijven? Dan moet je drie dingen doen:

 • Je betalingsachterstand voldoen

  Syncasso heeft de afhandeling van je betalingsachterstand van de HU overgenomen. Je ontvangt van hen bericht over hoe je kunt betalen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via 088 844 42 22 of per e-mail.
 • Aanmelden Studielink

  Zodra je betalingsachterstand is voldaan, kun je een verzoek tot (tussentijdse) inschrijving doen in Studielink.
 • Beoordeling afwachten

  Je bent niet zonder meer toelaatbaar om tussentijds in te stromen bij je opleiding. Na je aanmelding in Studielink beoordeelt de HU je verzoek tot (tussentijdse) inschrijving. Als we meer informatie nodig hebben, contacteren we je op het e-mailadres dat je in Studielink hebt aangegeven. Zorg ervoor dat dit niet je HU studenten e-mailadres is, maar je privé e-mailadres.

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Tegemoetkoming in je studiekosten

Je kunt in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. Dit is een lening die maandelijks uitbetaald wordt. Er gelden voorwaarden voor je leeftijd, nationaliteit en opleiding. Je moet dit zelf bij DUO aanvragen.

Er zijn ook mogelijkheden waardoor jij een tegemoetkoming in je studiekosten kan krijgen. Bijvoorbeeld via de Lerarenbeurs, de Tegemoetkoming leraren of Extra prestatiebeurs. Daarnaast is ook het Levenlanglerenkrediet beschikbaar voor studenten die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Bekijk hiervoor de site van DUO. Je vindt informatie over belastingaftrek van studiekosten op de site van de Belastingdienst.

Heb je nog vragen over het betalen van collegegeld?

Twijfel je toch nog over de hoogte van je collegegeld of wat de verschillende betaalmethodes voor jou betekenen? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons.