Collegegeld en betalen

Als je studeert aan een hogeschool of universiteit betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog een laatste studieactiviteit aan het afronden bent.

Collegeld en betalen: student achter laptop

Let op

Aan de uitleg op de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld dat elk jaar door de overheid wordt vastgesteld en het instellingscollegegeld dat de HU elk jaar zelf bepaalt. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld. Het instellingscollegegeldtarief geldt alleen voor de studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Wil jij aan een studie beginnen en weet je nog niet welke vorm van collegegeld voor jou geldt? Gebruik dan meteen de Collegegeldmeter. Die laat je zien wat de hoogte van je collegegeld voor studiejaar 2020-2021 is.

Collegegeldmeter

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Dit beginsel houdt in dat je de nationaliteit hebt van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie én IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als je uit Suriname of Zwitserland komt, voldoe je ook aan dit beginsel. Of als het UAF voor jou het collegegeld betaalt. Of als je een verblijfsvergunning hebt waardoor je in aanmerking komt voor studiefinanciering. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Dit houdt in dat je vóór je begin aan een bacheloropleiding nog niet eerder een bachelordiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van het collegejaar van je masteropleiding nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van een associate degree (Ad)-opleiding nog niet eerder een Ad-diploma, bachelordiploma of masterdiploma hebt behaald. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Als je een tweede opleiding (Ad, bachelor of master) gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs na een eerste opleiding die hier niet onder viel. Check of je opleiding hieronder valt in het CROHO-register.

De tarieven voor wettelijk collegegeld in 2020-2021

Voltijd & duaal
€ 2.143
Deeltijd bachelor en Associate degree € 2.053
Deeltijd master € 2.092

Het instellingscollegegeld

De tarieven voor instellingscollegegeld in 2020-2021

Voltijd & duaal € 8.547
Deeltijd bachelor en Associate degree € 7.828
Deeltijd master € 8.137
Uitzonderingen: duale masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner (ANP) en Physician Assistant (PA) € 17.871

Collegegeld voor je tweede opleiding

Als je na 1 augustus 1991 een bacheloropleiding hebt behaald en je wilt je inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, dan ben je een zogenaamde ‘stapelaar’. Volgens het gradenbeginsel betaal je dan het instellingscollegegeld. Dat is een stuk hoger dan het wettelijk collegegeld (artikel 7.46 WHW). Dit geldt ook wanneer je een tweede masteropleiding of een tweede Associate degree gaat volgen.

 • Wanneer je twee Associate degrees, bachelors of masters tegelijkertijd volgt in collegejaar 2019-2020 en één daarvan afrondt in collegejaar 2020-2021.
 • Wanneer je vóór studiejaar 2020-2021 twee Ad’s, bachelors of masters tegelijk hebt gevolgd en één daarvan met een graad hebt afgesloten. Voor de tweede opleiding moet je daarna ononderbroken ingeschreven blijven.
 • Wanneer je een tweede opleiding gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs en je eerste opleiding niet in deze sectoren viel.

Gaat één van deze drie punten voor jou op? Dan betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je collegegeld is dus even veel als het wettelijk collegegeldtarief.

Het duurt even voor het behalen van een graad bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. Daardoor kan het gebeuren dat de HU je in eerste instantie het wettelijk collegegeld berekent, terwijl je instellingscollegegeld hoort te betalen. Als dat zo is, betaal je later alsnog het verschuldigde bedrag dat je hebt opgebouwd vanaf jouw startdatum bij de opleiding.

Examengeld voor extranei

Als je extraneus bent en dus alleen examen aflegt zonder dat je onderwijs volgt bij de HU, dan betaal je per studiejaar € 2.148. Leven Lang Leren-extraneï betalen per maand € 215.

Kijk hier voor meer informatie over studeren als extraneus.

Halvering collegegeld nieuwe eerstejaars

Sinds collegejaar 2018-2019 heeft de overheid besloten om het wettelijk collegegeld te halveren in het eerste jaar van nieuwe eerstejaars studenten. Dit is bedoeld voor studenten die nog niet eerder in het hoger onderwijs ingeschreven stonden. In het geval van educatieve opleidingen kan de halvering van het collegegeld zelfs voor twee jaar gelden. Op de Rijksoverheidssite vind je meer informatie over de halvering van het wettelijk collegegeld en of je ervoor in aanmerking komt.

Infographic waarin wordt uitgelegd of de collegegeldverlaging ook voor jou geldt. Een tekstuele uitleg vind je op www.rijksoverheid.nl (zoek op 'halvering collegegeld').

Je collegegeld betalen

Je regelt de betaling van je collegegeld via Studielink. In Studielink geef je een digitale machtiging af zodat de HU het collegegeld van je bankrekening kan afschrijven. Of van de bankrekening van degene die voor jou het collegegeld betaalt. Het collegegeld kan in één keer, of in tien termijnen betaald worden:

 • Betaling in één termijn
  We schrijven je gehele collegegeldbedrag in één keer van je rekening. De afschrijving gebeurt rond de 25e van je eerste studiemaand.
 • Betaling in tien termijnen
  We schrijven rond de 25e van elke maand tussen september en april een twaalfde deel van je collegegeldbedrag af. Rond 25 mei en 25 juni wordt twee twaalfde deel van je collegegeldbedrag afgeschreven.

Betalen met een buitenlands rekeningnummer of door een werkgever

Heb je een bankrekening in een land buiten het SEPA-gebied of betaalt een bedrijf of werkgever voor jou het collegegeld? Dan kun je niet betalen via een digitale machtiging. In plaats daarvan moet je zelf het betalingsformulier 2020-2021 downloaden en invullen. Je betalingsformulier e-mail je als pdf-bestand naar stip@hu.nl.

Let erop dat je het betalingsformulier minimaal twee keer ondertekent. Zodra wij je betalingsformulier hebben verwerkt, ontvangt de betalende partij een factuur. Binnen dertig dagen na het ontvangen van de factuur moet degene die betaalt het totale collegegeld overmaken naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code: ABNANL2A. Vermeld daarbij het factuurnummer en jouw studentnummer.

Hoe wijzig ik mijn betalingsgegevens?

Als je zelf je collegegeld betaalt en de betaling van je collegegeld in Studielink hebt geregeld, dan kun je de betaalgegevens ook weer in Studielink wijzigen. Je doet dit door in het tabblad ‘Betaling’ te klikken op de knop ‘wijzig betaalgegevens’. Heb je de betaling van je collegegeld via een betalingsformulier geregeld, of wordt het collegegeld afgeschreven van de rekening van iemand anders? Geef dan de wijziging van je betaalgegevens door via het wijzigingsformulier.

Vrijstelling van collegegeld

Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen recht hebt op het wettelijk collegegeldtarief. Vul in dat geval je betalingsgegevens in Studielink in en zorg dat de rest van je inschrijving compleet is. Dit kun je pas regelen vanaf begin juni. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de HU en lever deze in bij de andere onderwijsinstelling. Om een BBC aan te vragen, moet je inschrijving bij de HU wel voltooid zijn.

Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de HU. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen recht hebt op het wettelijk collegegeldtarief. Vul in dat geval eerst je betalingsgegevens in Studielink in, ondanks dat je geen collegegeld aan de HU hoeft te betalen. Er wordt vóór je startdatum nog geen collegegeld afgeschreven. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de andere onderwijsinstelling. De andere school stuurt het BBC dan naar de HU.

Wat moet je doen bij een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat je collegegeld niet kan worden afgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er onvoldoende saldo op je rekening staat of omdat je inschrijving pas laat is afgerond. Omdat de HU geen tweede poging kan doen om het collegegeld te incasseren, ontvang je in zo’n geval binnen twee weken van ons een aanmaningsbrief met daarin een betaallink van iDEAL. Met die link kun je het openstaande bedrag zelf overmaken. Werkt de link niet of heb je een bank die geen iDEAL ondersteunt? Maak het bedrag dan zelf over naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code (of SWIFT-code): ABNANL2A. Vermeld bij deze betaling altijd je studentennummer.

Op tijd je collegegeld betalen is altijd jouw verantwoordelijkheid. Ook als een ouder of werkgever dat voor je betaalt. Wanneer je na meerdere aanmaningen van de HU niet aan je betaalverplichtingen hebt voldaan, wordt je inschrijving bij de HU beëindigd, conform WHW, art 7.42 lid 2. Vanaf dat moment heb je geen recht meer op onderwijs, studiefinanciering of je OV-kaart. Deze moet je zelf stopzetten bij DUO, vanaf de datum dat je uitgeschreven bent bij de HU.

Wil je je na zo’n uitschrijving weer opnieuw inschrijven? Dan moet je drie dingen doen:

 • Je betalingsachterstand voldoen

  GGN Gerechtsdeurwaarders Utrecht heeft de afhandeling van je betalingsachterstand van de HU overgenomen. Je ontvangt van hen bericht over hoe je kunt betalen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met GGN via tel. 088 331 4747, of per e-mail.
 • Aanmelden Studielink

  Zodra je betalingsachterstand is voldaan, kun je een verzoek tot (tussentijdse) inschrijving doen in Studielink.
 • Beoordeling afwachten

  Je bent niet zonder meer toelaatbaar om tussentijds in te stromen bij je opleiding. Na je aanmelding in Studielink beoordeelt de HU je verzoek tot (tussentijdse) inschrijving. Als we meer informatie nodig hebben, contacteren we je op het e-mailadres dat je in Studielink hebt aangegeven. Zorg ervoor dat dit niet je HU studenten e-mailadres is, maar je privé e-mailadres.

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over je betalingsachterstand? Neem dan contact op met onze Financiële Administratie. Bel naar 088 481 9131 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-12.30 en 13.00-15.00 uur - op vrijdag tot 14.00 uur) of mail ons.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over (de hoogte van je) collegegeld? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons. 

Tegemoetkoming in je studiekosten

Je kunt in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. Dit is een lening die maandelijks uitbetaald wordt. Er gelden voorwaarden voor je leeftijd, nationaliteit en opleiding. Je moet dit zelf bij DUO aanvragen.

Er zijn ook mogelijkheden waardoor jij een tegemoetkoming in je studiekosten kan krijgen. Bijvoorbeeld via de Lerarenbeurs, de Tegemoetkoming leraren of Extra prestatiebeurs. Daarnaast is ook het Levenlanglerenkrediet beschikbaar voor studenten die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Bekijk hiervoor de site van DUO. Je vindt informatie over belastingaftrek van studiekosten op de site van de Belastingdienst.