Collegegeld en betalen

Als je studeert aan een hogeschool of universiteit betaal je collegegeld. Ook als je alleen stage loopt of nog een laatste studieactiviteit aan het afronden bent.

Collegeld en betalen: student achter laptop

Let op

Aan de uitleg op de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld dat elk jaar door de overheid wordt vastgesteld en het instellingscollegegeld dat de HU elk jaar zelf bepaalt. Het tarief voor instellingscollegegeld ligt hoger, omdat de HU voor de betreffende student geen bekostiging ontvangt van de overheid. Om dit te compenseren berekent de HU het verschil door in het collegegeld. Het instellingscollegegeldtarief geldt alleen voor de studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.

Hoeveel collegegeld betaal ik?

Wil jij aan een studie beginnen en weet je nog niet welke vorm van collegegeld voor jou geldt? Gebruik dan meteen de Collegegeldmeter. Die laat je zien wat de hoogte van je collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is.

Collegegeldmeter

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Dit beginsel houdt in dat je de nationaliteit hebt van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie én IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als je uit Suriname of Zwitserland komt, voldoe je ook aan dit beginsel. Of als het UAF voor jou het collegegeld betaalt. Of als je een verblijfsvergunning hebt waardoor je in aanmerking komt voor studiefinanciering. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Dit houdt in dat je vóór je begin aan een bacheloropleiding nog niet eerder een bachelordiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van het collegejaar van je masteropleiding nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald. Of dat je aan het begin van een associate degree (Ad)-opleiding nog niet eerder een Ad-diploma, bachelordiploma of masterdiploma hebt behaald. DUO controleert of je aan deze eisen voldoet.

Als je een tweede opleiding (Ad, bachelor of master) gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs na een eerste opleiding die hier niet onder viel. Check of je opleiding hieronder valt in het CROHO-register.

De tarieven voor wettelijk collegegeld in 2021-2022

De tarieven voor het collegegeld zijn verlaagd. Hieronder vind je de verlaagde tarieven die gelden voor het studiejaar 2021-2022.

Voltijd & duaal
€ 1.084
Deeltijd bachelor en Associate degree 1.084
Deeltijd master 1.084

Start jij in 2021-2022 als eerstejaars student voor het eerst in het hoger onderwijs? Dan wordt het verlaagd wettelijk collegegeld gehalveerd. Jouw tarief komt dan uit op € 542. Dit tarief geldt ook voor studenten die het tweede jaar van een lerarenopleiding volgen. Onder het kopje Halvering collegegeld nieuwe eerstejaars iets lager op deze pagina vind je meer informatie.

Het instellingscollegegeld

De tarieven voor instellingscollegegeld in 2021-2022

De tarieven voor het collegegeld zijn verlaagd. Hieronder vind je de verlaagde tarieven die gelden voor het studiejaar 2021-2022.

Voltijd & duaal € 7.565
Deeltijd bachelor en Associate degree € 6.837
Deeltijd master € 7.359
Uitzonderingen: duale masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner (ANP) en Physician Assistant (PA) € 16.889

Collegegeld bij voorwaardelijke toelating vanwege corona

Heb jij je aangemeld voor een opleiding bij de HU die start in september 2021 en kan jij je vooropleiding nog niet afronden door de corona-crisis? Dan wordt er in sommige gevallen een uitzondering gemaakt, waardoor je toch al met je hbo-opleiding kan beginnen. Meer informatie over hoe je je inschrijving definitief maakt, vind je op de pagina Toelatingseisen en inschrijfvoorwaarden. Hieronder lees je wat je voorwaardelijke toelating betekent voor (de betaling van) het collegegeld.

Gedurende de periode dat je ingeschreven staat in zowel mbo als hbo, betaal je bij het mbo les- of cursusgeld. Daarnaast moet je ook een machtiging voor het collegegeld aan de HU afgeven via Studielink. In sommige gevallen kan het verschuldigde collegegeld bij de HU verrekend worden met het uiteindelijk betaalde les- of cursusgeld voor de maanden dat je ingeschreven bent bij je mbo-instelling. Zodra je het bewijs hebt aangeleverd dat je via DUO lesgeld betaalt voor het studiejaar 2021-2022 verrekenen wij het HU-collegegeld met je betaalde lesgeld bij je mbo-opleiding. Dit kan echter pas in de maand september waardoor de eerste incasso van het HU-collegegeld rond 25 september afgeschreven wordt van je rekening. Zodra je ons het bewijs hebt gestuurd van je betaalde lesgeld ontvang je restitutie van het te veel betaalde HU-collegegeld. Je ontvangt later informatie van ons over hoe je dit allemaal kunt regelen.

Je komt in aanmerking voor verrekening van je HU-collegegeld wanneer je voor je mbo-opleiding aan DUO les- of cursusgeld betaalt. In de volgende situaties kom je niet in aanmerking voor de verrekening van het collegegeld:

 • Je studeert aan een particulier mbo-instelling;
 • Je betaalt je lesgeld niet via DUO;
 • Je betaalt alleen examengeld (en dus geen lesgeld).

In de bovenstaande gevallen betaal je het reguliere collegegeld bij de HU.

Ik heb mijn mbo-diploma vóór 1 januari 2022 behaald

Als je definitief toegelaten bent tot de HU en je komt in aanmerking voor de verrekening van het collegegeld, betaal je niet het volledige collegegeldbedrag voor het gehele jaar: je hebt ook al bij je mbo-instelling lesgeld betaald. Maar hoeveel betaal je dan bij de HU? Om het bedrag te berekenen dat je nog moet betalen, kun je het betaalde mbo-lesgeld aftrekken van het HU-collegegeldbedrag voor het gehele studiejaar. Als je het lesgeld in termijnen betaalde, kun je op Mijn DUO zien wat het gehele bedrag is wat je al betaald hebt. Heb je het lesgeld aan het begin van het studiejaar in één keer betaald bij je mbo-instelling? Dan kun je bij DUO geld terugvragen, afhankelijk van je uitschrijfdatum bij de mbo-opleiding.

Meer informatie is te vinden op www.duo.nl/particulier/lesgeld.

Wat als ik mbo-diploma niet voor 1 januari 2022 behaal?

Als je je mbo-diploma niet uiterlijk op 31 december 2021 behaalt en inlevert, moet je stoppen met je opleiding en de HU schrijft je per 1 januari uit.

Als je betaling van het HU collegegeld is verrekend met je lesgeld, heb je geen collegegeld bij de HU betaald. Je kunt dan ook geen restitutie van collegegeld bij de HU krijgen. Betaal je wel collegegeld bij de HU, dan ontvang je restitutie over het te veel betaalde collegegeld.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je inschrijving bij de HU wel invloed heeft op je recht op halvering van het wettelijk collegegeld voor nieuwe eerstejaars in het hoger onderwijs. Als je in aanmerking komt voor halvering van het collegegeld, start de periode dat je hier recht op hebt vanaf het moment dat je ingeschreven wordt op voorwaardelijke basis. Voor de meesten is dit een periode van 12 aaneengesloten maanden, maar bij lerarenopleidingen kan dit tot 24 maanden zijn.

Wanneer je wordt uitgeschreven omdat je niet vóór 1 januari 2022 je mbo-diploma hebt behaald, worden de overige maanden waarop je recht hebt binnen studiejaar 2021-2022 niet ‘bevroren’ voor een later tijdstip. Je hebt alleen recht op halvering gedurende studiejaar 2021-2022. Ze vervallen voor alle overige studiejaren. Dit betekent dat wanneer je in studiejaar 2022-2023 of een later studiejaar weer in het hoger onderwijs gaat studeren, je niet opnieuw in aanmerking komt voor halvering van collegegeld. Een uitzondering hierop zijn de lerarenopleidingen: omdat je voor een lerarenopleiding gedurende 24 aaneengesloten maanden recht op halvering van het collegegeld hebt, heb je nog recht op 12 aaneengesloten maanden halvering in studiejaar 2022-2023. In de studiejaren daarna kom je ook bij een lerarenopleiding niet meer in aanmerking voor halvering van het collegegeld. Als je je opnieuw inschrijft voor een opleiding binnen het hoger onderwijs op een later instroommoment in studiejaar 2021-2022, betaal je wel nog tot het einde van het studiejaar de helft van het collegegeld.

Meer informatie over de halvering van het collegegeld vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als je op basis van een andere inschrijfeis voorwaardelijk bent toegelaten, betaal je collegegeld bij de HU. Je kunt de betaling van het collegegeld bij de HU op de normale wijze regelen. Hoe je dat doet, lees je hieronder bij het kopje Je collegegeld betalen.

Als je vóór 1 januari 2022 niet alsnog voldoet aan je inschrijfeis, moet je stoppen met je opleiding en word je uitgeschreven bij de HU. Omdat je alleen ingeschreven bent op voorwaardelijke basis, heb je dan geen recht op restitutie van het collegegeld over de periode dat je ingeschreven stond bij de HU.

Recht op halvering collegegeld

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je inschrijving bij de HU wel invloed heeft op je recht op halvering van het wettelijk collegegeld voor nieuwe eerstejaars in het hoger onderwijs. Als je in aanmerking komt voor halvering van het collegegeld, start de periode dat je hier recht op hebt vanaf het moment dat je ingeschreven wordt op voorwaardelijke basis. Voor de meesten is dit een periode van 12 aaneengesloten maanden, maar bij lerarenopleidingen kan dit tot 24 maanden zijn.

Wanneer je wordt uitgeschreven omdat je niet vóór 1 januari 2022 aan de inschrijfeisen voldoet, worden de overige maanden waarop je recht hebt binnen studiejaar 2021-2022 niet ‘bevroren’ voor een later tijdstip. Je hebt alleen recht op halvering gedurende studiejaar 2021-2022. Ze vervallen voor alle overige studiejaren. Dit betekent dat wanneer je in studiejaar 2022-2023 of een later studiejaar weer in het hoger onderwijs gaat studeren, je niet opnieuw in aanmerking komt voor halvering van collegegeld. Een uitzondering hierop zijn de lerarenopleidingen: omdat je voor een lerarenopleiding gedurende 24 aaneengesloten maanden recht op halvering van het collegegeld hebt, heb je nog recht op 12 aaneengesloten maanden halvering in studiejaar 2022-2023. In de studiejaren daarna kom je ook bij een lerarenopleiding niet meer in aanmerking voor halvering van het collegegeld. Als je je opnieuw inschrijft voor een opleiding binnen het hoger onderwijs op een later instroommoment in studiejaar 2021-2022, betaal je wel nog tot het einde van het studiejaar de helft van het collegegeld.

Meer informatie over de halvering van het collegegeld vind je op de site van de Rijksoverheid.

Collegegeld voor je tweede opleiding

Als je na 1 augustus 1991 een bacheloropleiding hebt behaald en je wilt je inschrijven voor een tweede bacheloropleiding, dan ben je een zogenaamde ‘stapelaar’. Volgens het gradenbeginsel betaal je dan het instellingscollegegeld. Dat is een stuk hoger dan het wettelijk collegegeld (artikel 7.46 WHW). Dit geldt ook wanneer je een tweede masteropleiding of een tweede Associate degree gaat volgen.

 • Wanneer je twee Associate degrees, bachelors of masters tegelijkertijd volgt in collegejaar 2020-2021 en één daarvan afrondt in collegejaar 2021-2022.
 • Wanneer je vóór studiejaar 2021-2022 twee Ad’s, bachelors of masters tegelijk hebt gevolgd en één daarvan met een graad hebt afgesloten. Voor de tweede opleiding moet je daarna ononderbroken ingeschreven blijven.
 • Wanneer je een tweede opleiding gaat volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs en je eerste opleiding niet in deze sectoren viel.

Gaat één van deze drie punten voor jou op? Dan betaal je het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Je collegegeld is dus even veel als het wettelijk collegegeldtarief.

Het duurt even voor het behalen van een graad bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. Daardoor kan het gebeuren dat de HU je in eerste instantie het wettelijk collegegeld berekent, terwijl je instellingscollegegeld hoort te betalen. Als dat zo is, betaal je later alsnog het verschuldigde bedrag dat je hebt opgebouwd vanaf jouw startdatum bij de opleiding.

Examengeld voor extranei

Als je extraneus bent en dus alleen examen aflegt zonder dat je onderwijs volgt bij de HU, dan betaal je per studiejaar € 1.086. Leven Lang Leren-extraneï betalen per maand € 109.

Kijk hier voor meer informatie over studeren als extraneus.

Halvering collegegeld nieuwe eerstejaars

Sinds collegejaar 2018-2019 heeft de overheid besloten om het wettelijk collegegeld te halveren in het eerste jaar van nieuwe eerstejaars studenten. Dit is bedoeld voor studenten die nog niet eerder in het hoger onderwijs ingeschreven stonden. In het geval van educatieve opleidingen kan de halvering van het collegegeld zelfs voor twee jaar gelden. Op de Rijksoverheidssite vind je meer informatie over de halvering van het wettelijk collegegeld en of je ervoor in aanmerking komt.

Infographic waarin wordt uitgelegd of de collegegeldverlaging ook voor jou geldt. Een tekstuele uitleg vind je op www.rijksoverheid.nl (zoek op 'halvering collegegeld').

Je collegegeld betalen

Je regelt de betaling van je collegegeld via Studielink. In Studielink geef je een digitale machtiging af zodat de HU het collegegeld van je bankrekening kan afschrijven. Of van de bankrekening van degene die voor jou het collegegeld betaalt. Het collegegeld kan in één keer, of in tien termijnen betaald worden:

 • Betaling in één termijn
  We schrijven je gehele collegegeldbedrag in één keer van je rekening. De afschrijving gebeurt rond de 25e van je eerste studiemaand.
 • Betaling in gelijke termijnen
  We schrijven het termijnbedrag af rond de 25e van de maanden september tot en met juni. Bij de eerste termijnbetaling wordt er ook € 24 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen met een buitenlands rekeningnummer of door een werkgever

Heb je een bankrekening in een land buiten het SEPA-gebied, of betaalt een bedrijf of organisatie voor jou het collegegeld? Dan kun je niet betalen via een digitale machtiging.

Kies in plaats daarvan in Studielink voor de betaaloptie 'Betaling op andere wijze'. Je ontvangt daarna een e-mail met daarin de uitleg hoe je de betaling van je collegegeld via de HU kunt regelen. Als je alle stappen in de e-mail volgt, ontvangt de betalende partij een factuur in je eerste studiemaand. Binnen dertig dagen na het ontvangen van de factuur moet degene die betaalt het totale collegegeld overmaken.

Hoe wijzig ik mijn betalingsgegevens?

Als je zelf je collegegeld betaalt en de betaling van je collegegeld in Studielink hebt geregeld, dan kun je de betaalgegevens ook weer in Studielink wijzigen. Je doet dit door in het tabblad ‘Betaling’ te klikken op de knop ‘wijzig betaalgegevens’. Heb je de betaling van je collegegeld via een betalingsformulier geregeld, of wordt het collegegeld afgeschreven van de rekening van iemand anders? Geef dan de wijziging van je betaalgegevens door via het wijzigingsformulier.

Als je je betaalwijze van betaling in één termijn naar betaling in gelijke termijnen wijzigt, kan het bij tussentijdse uitschrijving voorkomen dat je nog te weinig collegegeld hebt betaalt. Dan volgt er nog een naheffing.

Vrijstelling van collegegeld

Studeer je bij de HU en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij een andere onderwijsinstelling volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de andere onderwijsinstelling. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen recht hebt op het wettelijk collegegeldtarief. Vul in dat geval je betalingsgegevens in Studielink in en zorg dat de rest van je inschrijving compleet is. Dit kun je pas regelen vanaf begin juni. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de HU en lever deze in bij de andere onderwijsinstelling. Om een BBC aan te vragen, moet je inschrijving bij de HU wel voltooid zijn.

Studeer je bij een andere onderwijsinstelling en ga je daarnaast een opleiding of een minor bij de HU volgen? Dan heb je mogelijk recht op vrijstelling van collegegeld (of een deel daarvan) bij de HU. Een voorwaarde is wel dat je bij beide onderwijsinstellingen recht hebt op het wettelijk collegegeldtarief. Er wordt vóór je startdatum nog geen collegegeld afgeschreven. Vraag vervolgens een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij de andere onderwijsinstelling. De andere school stuurt het BBC dan naar de HU.

Wat moet je doen bij een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat je collegegeld niet kan worden afgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er onvoldoende saldo op je rekening staat of omdat je inschrijving pas laat is afgerond. Omdat de HU geen tweede poging kan doen om het collegegeld te incasseren, ontvang je in zo’n geval binnen twee weken een aanmaningsbrief en een voice/sms-bericht van ons met daarin een betaallink van iDEAL. Met die link kun je het openstaande bedrag zelf overmaken. Werkt de link niet of heb je een bank die geen iDEAL ondersteunt? Maak het bedrag dan zelf over naar Stichting Hogeschool Utrecht, IBAN-nummer: NL77ABNA0256732760, BIC-code (of SWIFT-code): ABNANL2A. Vermeld bij deze betaling altijd je studentennummer.

Heb je vragen over je betalingsachterstand? Neem dan contact op met onze Financiële Administratie. Bel naar 088 481 9131, bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 en 13.00-15.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. Of stuur een e-mail naar collegegelden@hu.nl.

Op tijd je collegegeld betalen is altijd jouw verantwoordelijkheid. Ook als een ouder of werkgever dat voor je betaalt. Wanneer je na meerdere aanmaningen van de HU niet aan je betaalverplichtingen hebt voldaan, wordt je inschrijving bij de HU beëindigd, conform WHW, art 7.42 lid 2. Vanaf dat moment heb je geen recht meer op onderwijs, studiefinanciering of je OV-kaart. Deze moet je zelf stopzetten bij DUO, vanaf de datum dat je uitgeschreven bent bij de HU.

Wil je je na zo’n uitschrijving weer opnieuw inschrijven? Dan moet je drie dingen doen:

 • Je betalingsachterstand voldoen

  GGN Gerechtsdeurwaarders Utrecht heeft de afhandeling van je betalingsachterstand van de HU overgenomen. Je ontvangt van hen bericht over hoe je kunt betalen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met GGN via tel. 088 331 4747, of per e-mail.
 • Aanmelden Studielink

  Zodra je betalingsachterstand is voldaan, kun je een verzoek tot (tussentijdse) inschrijving doen in Studielink.
 • Beoordeling afwachten

  Je bent niet zonder meer toelaatbaar om tussentijds in te stromen bij je opleiding. Na je aanmelding in Studielink beoordeelt de HU je verzoek tot (tussentijdse) inschrijving. Als we meer informatie nodig hebben, contacteren we je op het e-mailadres dat je in Studielink hebt aangegeven. Zorg ervoor dat dit niet je HU studenten e-mailadres is, maar je privé e-mailadres.

Ben je het niet eens met het besluit om je aanmelding te annuleren of om je uit te schrijven? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Lees op de pagina Rechten en plichten hoe dit werkt.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de hoogte van je collegegeld of de verschillende betaalmethodes? Neem dan contact op met het STIP. Bel naar 088 481 9999 of mail ons. 

Tegemoetkoming in je studiekosten

Je kunt in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. Dit is een lening die maandelijks uitbetaald wordt. Er gelden voorwaarden voor je leeftijd, nationaliteit en opleiding. Je moet dit zelf bij DUO aanvragen.

Er zijn ook mogelijkheden waardoor jij een tegemoetkoming in je studiekosten kan krijgen. Bijvoorbeeld via de Lerarenbeurs, de Tegemoetkoming leraren of Extra prestatiebeurs. Daarnaast is ook het Levenlanglerenkrediet beschikbaar voor studenten die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Bekijk hiervoor de site van DUO. Je vindt informatie over belastingaftrek van studiekosten op de site van de Belastingdienst.