Tijdens de opleiding

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding werk en leer je vanaf het begin veel in de wijk en bij organisaties in zorg en welzijn. In o.a. communities werk je samen aan vraagstukken van individuen en groepen met burgers en professionals.

Inhoud van de opleiding Health & Social Work

Het eerste jaar is gericht op het oriënteren op de complexiteit van het werkveld en het opdoen van inhoudelijke kennis over de vakgebieden zorg en welzijn. Werkveldoriëntatie, projectmatig werken gericht op preventie en zorgproblematieken staan in deze periode centraal. In deze periode ontwikkel je kennis over gezondheidswelzijn en het uitvoeren van methodische interventies. Je leert gezondheidsvraagstukken te signaleren, analyseren en maakt ze bespreekbaar. Je zet de eerste stappen om een netwerk op te zetten rond een hulpvraag van een individu of wijk. Daarnaast voer je laagcomplexe interventies uit in de hulp & dienstverlening aan individuen of kleine groepen.

De leertaken van jaar 1

In dit tweede jaar van de opleiding Ad Health & Social Work ga je meer zelfstandig aan in de midden complexe praktijksituatie. Vanuit een hulpvraag leer je een plan van aanpak ter bevordering van gezondheidswelzijn te schrijven. Hierin neem je de mogelijkheden van zorgtechnologie mee. Dit doe je in samenspraak met het netwerk en de professionals op de praktijkplek.

De leertaken van jaar 2

Meer weten over deze opleiding?

Een Associate degree is een praktijkgerichte, tweejarige hbo-opleiding. Met een Ad-diploma vergroot je je kans op een baan, zonder meteen een volledige vierjarige bacheloropleiding te moeten volgen. Na een Ad-opleiding kun je alsnog doorstromen naar een bacheloropleiding en deze verkort doorlopen.

Iedere lesweek bestaat uit een aantal onderdelen: Kennisoverdracht, Inspiratie & Specialisatie, jullie Leertaak in de Praktijk, Coaching op het project, en reflectie in de vorm van Leerteamleren. Wij bieden daarvoor werkcolleges, workshops en leerteamleren aan in het rooster. Alle onderdelen hangen altijd samen met de leertaak waar je op dat moment aan werkt en er is altijd een praktijkplek waar je de opdracht kunt uitvoeren.

Ieder semester sluit je af met een portfolio. Hierin toon jij aan dat je aan de competenties uit dat semester hebt gewerkt. De leertaak in de praktijk is hiervoor natuurlijk het belangrijkste bewijsmateriaal en de beroepstaken die daarbij staan beschreven in het semester zijn een verzameling aan bewijsstukken. Een aantal semesters sluit je naast het portfolio ook af met een criterium gericht interview (CGI). Daarbij ga je in gesprek met de docenten waarin je laat zien dat je bewust bekwaam bent in de competenties.

Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan wettelijk collegegeld betaalt? Dat bereken je heel eenvoudig met de collegegeldmeter. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor boeken en andere lesmaterialen. Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

Waarom Health & Social Work studeren bij de HU?

  • Kleinschalig

    We werken in kleine leerteams met persoonlijke begeleiding. We vinden het belangrijk dat we jou als persoon kennen en doen daar moeite voor.

  • Praktijkgericht

    We leren door te doen in deze opleiding. Een leertaak in de vorm van een project staat centraal, en het onderwijs is ondersteunend.

  • Realistische leeromgeving

    Vanaf het eerste moment werk je in de échte praktijk. Je leert het domein van zorg & welzijn en daarmee jezelf als professional hierin goed kennen.

Heb je nog vragen?