Na de opleiding

De HSW’er wordt ingezet op het bevorderen van gezondheidswelzijn, netwerkondersteuning en het inzetten van zorgtechnologie in organisaties in zorg en welzijn of de gemeente.
Na de opleiding kun je doorstuderen in bijv. de bachelor Social Work aan de HU.

Wat kan ik worden met Ad Health & Social Work?

De professional stelt op basis van een preventiegerichte analyse een profiel en verbeterplan op voor een individu of groep, met betrokkenheid van de burger(s) uit de wijk en andere professionals. In dit verbeterplan staat de eigen regie van de burger centraal, zodat zorg gericht wordt op het vergroten van activering en participatie.

De professional identificeert en analyseert de behoefte van de kwetsbare burger(s) en weegt mogelijke oplossingen en (digitale) technieken af gericht op gezondheid, veiligheid en eenzaamheid (b.v. zorgdomotica en robotica). De professional begeleidt op een begrijpelijke wijze de cliënt in de rol van ‘digicoach’ bij acceptatie en inzet van technische en digitale ondersteuning.

De professional kent de sociale kaart en kan op methodische wijze het netwerk van mensen in kaart brengen en helpt dit te versterken of uit te breiden volgens de principes van empowerment, participatie en inclusie en door intersectoraal samen te werken, gericht op netwerkzorg.

De professional toont een ondernemende houding in het eigen handelen (ondernemendheid) en legt daartoe verbindingen tussen verschillende partners in het zorg- en welzijnsdomein. De professional kan de eigen meerwaarde aantonen en op ondernemende wijze participeren in een netwerk van professionals in het gezondheids- en sociale domein.

Je kunt aan de slag bij

  • Gemeenten
  • Welzijnsorganisaties
  • Organisaties in het zorgdomein zoals thuiszorg

Doorstuderen na je diploma?

Wil je na afronding van de Ad Health & Social Work niet meteen aan het werk? Dan kun je natuurlijk ook doorstuderen.

Je kunt doorstromen in bijv. de bachelor Social Work aan de HU.

Heb je nog vragen?