Sinds september 2022 werkt Rosa Alberto als onderzoeker binnen het HU lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals. Op lokaal en Europees niveau werkt zij aan de bewustwording en handvatten voor gecijferdheid, een essentiële maar onderbelichte basisvaardigheid in 21ste-eeuwse samenlevingen.

De interesses en ervaringen van Rosa Alberto richten zich op de lerende mens. Ze studeerde psychologie (specialisatie: cognitieve neurowetenschappen) aan de Universiteit Leiden, en onderzocht o.a. analogisch redeneren en rekenvaardigheden. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht richt zich op de ontwikkeling en implementatie van belichaamde ontwerptoepassingen voor wiskundig redeneren.

Expertises

  • Ontwerpgericht onderzoek (binnen het wiskundeonderwijs)
  • Kwantitatief en kwalitatieve onderzoeksmethoden (inclusief oogbewegingstechnieken)
  • Cognitieve ontwikkeling en leerprocessen

Publicaties


Projecten

Rosa Alberto

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals