Dr. ir. Lonneke Boels werkt sinds augustus 2022 als senior onderzoeker binnen het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals van Hogeschool Utrecht, waar ze sinds mei 2023 de functie van waarnemend lector vervult. Ze onderzoekt hoe relevante wiskundige, statistische en analytische competenties, inclusief basisvaardigheden, kunnen worden verworven door burgers, leerlingen, studenten en professionals.

Lonneke Boels promoveerde in september 2023 aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de statistische gecijferdheid van middelbare scholieren en hoe je deze kan ontwikkelen via histogrammen. Bij dit onderzoek werden de oogbewegingen van leerlingen en docenten gemeten terwijl ze statistische grafieken zoals histogrammen interpreteerden. Inzicht in hardnekkige misinterpretaties van veel leerlingen en sommige docenten wordt gebruikt om het statistiekonderwijs op de middelbare school te verbeteren. Lesmateriaal gebaseerd op de theorie van belichaamde instrumentatie is daarvoor ontwikkeld en uitgetest met leerlingen.

Sinds 2011 schrijft Lonneke Boels regelmatig over haar passie voor wiskundedidactiek in het vakblad voor wiskundedocenten (Euclides). Daarnaast is Lonneke vrijwilliger bij Stichting Wiskunde Kangeroe, een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen en eerstejaars HBO- en universiteitsstudenten, en voorzitter van de internationale vaststellingscommissie voor rekenopgaven groep 5 en 6. Ook is zij sinds 2022 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Lonneke gaf bijna twintig jaar wiskundeles in het voortgezet onderwijs en had dertien jaar een eigen bedrijf in remedial teaching en bijles rekenen en wiskunde. Daarvoor werkte ze in het bedrijfsleven. Lonneke Boels heeft elektrotechniek gestudeerd aan de TU Delft en behaalde daar een aantal jaar later ook haar lesbevoegdheid.

Expertises

  • Wiskunde- en statistiekdidactiek
  • Ontwerponderzoek
  • Eye tracking en machine learning algoritmen
  • Doceren van wiskunde en statistiek

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lonneke Boels

Lonneke Boels

  • Waarnemend lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals