Gebiedsgericht SLIM

Gedragsgebied SLIM samen

Duurzame gebiedsontwikkeling krijgt vorm door de bewoners centraal te stellen. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden dienstbaar aan de toekomstvisie en initiatieven van de bewoners in de wijk. De energietransitie zal een belangrijke aanjager worden van processen in de wijk. Bewoners vormen groepen die gaan werken aan energiebesparing en duurzame energie maar ook aan zogenaamde Donut Deals. 

Doel

Het doel van het project is het realiseren van sociale, economische en democratische energietransitie in Gaasperdam. Elementen die hierbij horen zijn het creëren van een nieuw samenspel tussen leef- en systeemwereld, het door ontwikkelen van initiatieven in de wijk naar een duurzame vorm en het verbinden van de sociale basis met ecologisch bewustzijn. 

Resultaten

Er zijn 4 werkpakketten opgesteld met de volgende doelstellingen:

 • Projectplanning en disseminatie
 • De sociale energietransitie:
  • Verbetering van de sociaaleconomische positie van de buurt en haar bewoners.
  • Verbetering van de leefbaarheid.
 • De democratische energietransitie:
  • Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling.
 • De technische energietransitie:
  • Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen.
  • Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen - waaronder het aardgasvrij maken van bestaande- en nieuwbouw.
 

Looptijd

01 april 2022 - 23 december 2023

Aanpak

Voor het project werken de verschillende lectoraten samen om hun expertise te bundelen op de verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 en 3 wordt met name gekeken naar welke skills er al in de wijk aanwezig zijn, wat de behoefte van de bewoners is en hoe er een duurzame vorm van lokale governance kan ontstaan waarbij bewoners blijvend een stem krijgen in besluitvorming. 

 

 

Dit is een project van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Meer weten of samenwerken?