Ontwerpen voor duurzaam gebruik van producten binnen product-dienst systemen (promotieonderzoek)

Product Service Systemen (PSS) hebben vaak als doel de
milieu-impact van producten de verkleinen, maar leiden niet automatisch tot duurzame oplossingen voor de productie van diensten en producten. Er 
kunnen zelfs effecten optreden die tot een grotere milieu-impact leiden en de dienst minder duurzaam maken. 

Doel

Aanbieders van PSS hebben meestal het eigendom over de producten en zijn gebaat bij producten die lang mee gaan en eenvoudig te vervangen zijn. Dit moedigt producenten aan tot circulaire en duurzamere productie. Dit promotieonderzoek is erop gericht te onderzoeken hoe de diensten duurzamer geproduceerd kunnen worden, waardoor de milieu-impact binnen product-dienst systemen wordt verkleind.

"I have two bikes that I always use and now they’re gone, so I had to take another one. - een TSH fietsendienstgebruiker"

Looptijd

01 januari 2020 - 01 januari 2024

Resultaten

Een van de resultaten is een reeks van vier kaartensets (of 'routes') die kunnen dienen als hulpmiddel tijdens het ontwerpproces. Ze geven een gemeenschappelijk vocabulaire tussen ontwerpers en andere stakeholders, kunnen helpen bij het maken van ontwerpkeuzes en het valideren van ontwerpconcepten en -oplossingen.

Bovenstaande kaarten zijn te downloaden via de links: Control Route (groen), Intimate Knowledge Route (geel), Strategische Keuzes (rood), Self Investment Route (blauw).

Lunchlezing 'Hoe kunnen we duurzamer gebruik van producten-als-dienst ontwerpen?' vond plaats op woensdag 16 december 2020, 12:30 - 13:30 uur.

Aanpak

Het onderzoek naar de gebruikerskant van Product Service Systemen is een praktijkgericht en ontwerpend onderzoek naar de milieu-impact van het gebruik van Product Service Systemen (PSS). Een eerste case study vond plaats bij en in samenwerking met The Student Hotel. In deze veldstudie wordt onderzocht hoe het fiets-deelsysteem (daaronder wordt verstaan: de fiets zelf, de fietsenstalling en de uitleen-app) anders ontworpen kan worden, zodat gebruikers zorgvuldiger met de fietsen omgaan. Gewenste gevolgen zijn minder milieu-impact uit gebruik, lagere kosten en een positievere gebruikerservaring.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners