Wilko Planje | onderzoeker | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Wilko Planje

Onderzoeker

Wilko Planje is sinds 2010 betrokken bij het instituut Engineering & Design op gebied van duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving. Binnen het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad richt hij zich op onderzoeksprojecten rond de integratie van deze systemen in wijken en gebouwen.

Door simulaties, data-analyses en demonstratieprojecten komen kansrijke opties naar voren. Zowel met regionale partners als met (inter)nationale bedrijven werken we aan verbetering van processen, prestatie-indicatoren, installatiesystemen en multifunctionele bouwcomponenten. Belangrijke thema’s in de transitie zijn decentralisatie, opslag en industrialisatie.

"De energietransitie is als een schilderspalet dat elk type gebied anders zal gaan kleuren."

Wilko Planje
Onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad 

Naast duurzaamheid en energie is comfort een groot issue. Niet alleen in woningen, maar ook in kantoren en scholen is er discomfort op temperatuur, CO2, tocht, vocht, geluid, licht enzovoort. Met het Energylab Bouwkundig laboratorium en met veld-testen bij koplopers verwerven we steeds meer kennis hoe we dit optimaal moeten gaan regelen en borgen bij renovatie.

Expertises

  • Energiesystemen
  • Opslagmethoden
  • Warmtepompen

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wilko Planje | onderzoeker | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Wilko Planje

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Nieuwe Energie in de Stad