Eline Belgraver | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Eline Belgraver

Promovendus

Eline Belgraver is sinds medio 2017 verbonden aan het lectoraat Normatieve Professionalisering. Per september 2019 is zij begonnen aan het promotieonderzoek: Zorg is mensenwerk: De ontwikkeling van een professionele identiteit en het daarmee samenhangende denk-, interpretatie- en handelingskader bij paramedici.

Eline is opgeleid binnen de HU bij de opleidingen Optometrie en Orthoptie waar zij sinds 2001 docent is. Tijdens de UU master Organisatie, Cultuur & Management ontstond haar passie voor het kwalitatieve onderzoek. Vanaf september 2019 combineert zij deze passie met haar ervaring binnen de paramedische wereld in haar promotieonderzoek.

Eline is geïnteresseerd in mensen en wat mensen drijft in hun werk. Binnen het HU domein Gezondheidszorg komt zij in aanraking met vele paramedische beroepen en ziet hierin vele overeenkomsten maar ook verschillen. Dit gaat zij tijdens haar onderzoek naar het persoonlijke deel van de professionele identiteit van paramedici onderzoeken.

Expertises

  • Oogzorg, optometrie en orthoptie
  • Kwalitatief onderzoek


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Eline Belgraver | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Eline Belgraver

  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering