Levensori├źntatie en normatieve professionalisering

Naast kennis en vaardigheden draait professionaliteit om bewustwording van de persoonlijke waarden die professionele besluitvorming beïnvloeden. Inzicht in persoonlijke waarden is bepalend voor de kwaliteit van het professionele handelen. Praktijkgericht en biografisch onderzoekt leidt tot ondersteuning van dit bewustwordingsproces. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de persoonlijke drijfveren van studenten en beroepskrachten boven water te krijgen. We ontwikkelen daarvoor verschillende instrumenten die bijdragen om de dieperliggende motivaties te articuleren en bewust te maken. De focus is gericht op de morele bewustwording als onderdeel van de persoonlijke levensoriëntatie.

  • We ontwikkelen bruikbare instrumenten om de normen en waarden van studenten en beroepskrachten in kaart te brengen en te analyseren.
  • We ontwikkelen tools en werkvormen die studenten en beroepskrachten ondersteunen in hun zelfreflectie en hun normatieve professionalisering.

Resultaten

Resultaat is een narratief-biografisch onderzoeksinstrument dat aan elke studierichting aangepast kan worden. Het is een instrument dat gedurende de hele studie als voortgaande relfectie ingezet kan worden. 

Daarnaast heeft onderzoek in  enkele analyse-instrumenten voorzien die bijdragen aan  een verdiept inzicht in de onderliggende motivaties van studenten en beroepskrachten voor hun professioneel handelen.

We onderscheiden zeven typologieën van studenten die studieloopbaanbegeleiders helpen effectief af te stemmen op de student om haar/zijn waarden en  normen expliciet te maken.

Voortgaand onderzoek en projecten leiden momenteel tot een variëteit aan didactische werkvormen, reflectietools die vaak onbewuste waardenoriëntatie bespreekbaar maken en in dialoog brengen.

Theoretische onderbouwing is beschreven in het proefschrift 

Van der Zande, E. (2018). Life Orientation for Professionals. A Narrative Inquiry into Morality and Dialogical Competency in Professionalisation. Almere: Parthenon.

Looptijd

20 november 2019 - 01 december 2023

Aanpak

Dit project valt uiteen in diverse deelprojecten:

- Leraar, waar sta je voor?

- Didactische integratie van het narratief zelfportret in het leerteamleren

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Edwin van der Zande | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Edwin van der Zande

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering