Digi-On Aanbevelingen voor fysio- en oefentherapie op afstand

Fysio- en oefentherapie lenen zich goed voor zorg op afstand, aangezien coaching en het bevorderen van zelfmanagement belangrijker zijn geworden. Daarnaast hebben patiënten meestal een reeks behandelingen, waardoor het mogelijk is om een gedeelte op afstand aan te bieden. Toch zijn de ervaringen en het gebruik wisselend en is er behoefte aan praktische aanbevelingen.

Doel

Binnen Digi-On worden praktische aanbevelingen op gebied van fysio- en oefentherapie op afstand geformuleerd. De focus ligt op technologische toepassingen die het mogelijk maken om behandelingen die voorheen face-to-face plaatsvonden (ook) digitaal plaats te laten vinden.

Resultaten

De praktische aanbevelingen worden toegevoegd aan bestaande en nieuwe (aandoeningsspecifieke) richtlijnen. De projectgroep beoogt bij te dragen aan de duurzame integratie van zorg op afstand binnen de fysio-en oefentherapie.

Looptijd

15 februari 2022 - 01 augustus 2023

Aanpak

Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, welke worden geïntegreerd binnen de KNGF-Richtlijnenmethodiek. Hieruit volgen praktische aanbevelingen op basis van (literatuur)onderzoek aangevuld met overwegingen van fysio- en oefentherapeuten, patiënten en stakeholders.

De KNGF Richtlijn Zorg op Afstand is te vinden op het KNGF kennisplatform

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Voor dit project werken we samen met:

KNGF

VvOCM

Patiëntenfederatie Nederland

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Corelien Kloek | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Corelien Kloek

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg