IMPALA IMPlementatie van smartphone-Apps in de eerstelijns fysiotherapie

telefoon boven hand

Lage rugpijn is een groot maatschappelijk probleem. Smartphone-apps als onderdeel van de fysiotherapie kunnen de patiënt ondersteunen in zelfmanagement en therapietrouw. Helaas blijven de mogelijkheden van deze apps in de praktijk nog grotendeels onbenut. In IMPALA willen we implementatiewetenschap inzetten om het gebruik van smartphone-apps bij lage rugpijn te verbeteren..

Doel

Het doel van IMPALA is het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van op theorie gebaseerde, contextspecifieke implementatiestrategieën voor het gebruik van smartphone-apps in de fysiotherapeutische, eerstelijnszorg voor patiënten met aspecifieke lage rugpijn.

Resultaten

Tijdens de looptijd van het project zullen we behaalde resultaten hier publiceren. Na afronding vind je hier een samenvatting van de eindresultaten van het project.

Voor dit project werken we samen met Academische Werkplaats Eerstelijns Fysiotherapie

Looptijd

08 maart 2022 - 07 maart 2027

Aanpak

Na het selecteren van de best beschikbare apps wordt een implementatiestrategie ontwikkeld die aansluit bij de context. Deze strategie zal worden uitgevoerd binnen de eerstelijns fysiotherapie en het implementatie-effect ervan zal vervolgens worden geëvalueerd.

Relevantie/Impact

De kennis die binnen dit project wordt opgedaan over het implementeren van smartphone-apps binnen de fysiotherapie voor patiënten met aspecifieke lage rugpijn, zal gebruikt worden om het onderwijs binnen het Instituut voor Bewegingsstudies te versterken.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO (Promotiebeurs voor leraren).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek valt onder de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerking tussen UMC Utrecht, Fontys Paramedische Hogeschool, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en Hogeschool Utrecht.

 

 

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marijn Ulrich

Marijn Ulrich

  • Promovendus
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg