Samen sterk voor fysieke zelfredzaamheid

Twee ouderen op een fiets over de markt

Vanaf 60-jarige leeftijd neemt de kans op lichamelijke beperkingen toe. In Utrechtse wijken is er behoefte aan gegevens over de fysieke zelfredzaamheid om vervolgens persoonlijke adviezen te kunnen geven. Daarom ontwikkelen we het instrument: Keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid.

Doel

Met de Keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid willen we zorgen dat ouderen boven de 65 jaar in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Noordwest langer fysiek zelfstandig blijven. Bijkomend doel is het stimuleren van samenwerking tussen zorgprofessionals in de wijk en de rol van de fysiotherapeut hierin.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

De uitkomsten worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen, symposia en wijkbijeenkomsten. Daarnaast verwerken we de resultaten in de lesstof van zowel de bachelor- als masteropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar.

Looptijd

01 januari 2018 - 31 december 2023

Aanpak

We ontwikkelen de Keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid en passen het instrument toe in de praktijk. We gaan metingen doen op verschillende momenten in meerdere Utrechtse wijken.

We houden bewoners en zorgprofessionals in de wijk regelmatig op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van de studie. Doordat we dit project structureel opnemen in het onderwijs zullen de metingen jaarlijks worden uitgevoerd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek vindt plaats in structurele samenwerking met:

  • Academische Werkplaats Fysiotherapie
  • Gezonde Wijk Alliantie Utrecht Noord West
  • SportUtrecht

Daarnaast maken we gebruik van de kennis en ervaring van ouderen uit de wijken Leidsche Rijn en Noordwest.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Esther Molenaar

Esther Molenaar

  • Promovendus
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg