GOAL beweegdoelen in de klinische patientenzorg

Polsbandje GOAL
De innovatie bestaat uit de ontwikkeling van een beweeginterventie welke passend is voor de dagelijkse praktijk van een ziekenhuissetting. Patiënten zullen tijdens hun ziekenhuisopname een PAM beweegsensor (zie foto) dragen. De beweegsensor meet bewogen minuten op laag, middel en hoog intensief niveau. Omdat elke afdeling en patiëntenpopulatie anders is zullen er twee klinische afdelingen deelnemen.

Doel

Het doel is om op twee klinische afdelingen een gepersonaliseerde beweegdoelinterventie te ontwikkelen. Tevens zal er een implementatieplan worden gemaakt voor andere afdelingen, zorginstellingen én studenten.

Resultaten

  • Behoeftes, bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht
  • Nulmeting beweeggedrag op twee afdelingen
  • Gepersonaliseerde beweegdoelinterventie is ontwikkeld op twee afdelingen
  • Indien nodig zijn er aanpassingen doorgevoerd in de software 
  • De haalbaarheid en het gebruikersgemak van de interventie is geëvalueerd 
  • Stappenplan/ implementatieplan is opgeleverd voor andere afdelingen, zorginstellingen én studenten

Looptijd

01 februari 2022 - 31 januari 2023

Aanpak

De innovatie bestaat uit de ontwikkeling van een beweeginterventie welke passend is voor de dagelijkse praktijk van een ziekenhuissetting. Patiënten zullen tijdens ziekenhuisopname een beweegsensor (zie foto) dragen. De beweegsensor meet bewogen minuten op laag, middel en hoog intensief niveau. Omdat elke afdeling en patiëntenpopulatie anders is zullen er twee klinische afdelingen deelnemen. Na een nulmeting, zal er een gepersonaliseerde beweegdoelinterventie worden ontwikkeld. Het beweeggedrag is voor patiënten inzichtelijk via een scherm op de verpleegafdeling (anoniem weergeven is mogelijk) en desgewenst via een mobiele app welke de patiënt kan installeren op een privé smartphone of tablet. Voor zorgverleners is het beweeggedrag tevens inzichtelijk via het elektronisch patiëntendossier.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

De Hogeschool Utrecht is eindverantwoordelijk voor de projectorganisatie. Er zal een projectteam worden gevormd met een senior onderzoeker, een junior docent-onderzoeker, betrokken fysiotherapeuten uit het UMC Utrecht en de beide MKB partners (Peercode BV en PAM BV). Het projectteam zal de benodigde stakeholders, zoals verpleegkundigen van het UMC Utrecht, betrekken gedurende het project. Studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Verpleegkunde zullen tijdens alle stappen van het project betrokken worden.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karin Valkenet

Karin Valkenet

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg