Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen

Lector

Dr. Lex van Teeffelen is sinds 2007 verbonden aan het lectoraat Financieel-Economische Innovatie. In september 2011 werd hij bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie. Per 1 januari 2015 is hij benoemd als lector van het lectoraat.

Binnen het lectoraat is Van Teeffelen verantwoordelijk voor de acquisitie van grote onderzoeksprojecten en de begeleiding van promovendi. Daarnaast speelt hij een stimulerende rol bij het vormgeven van ondernemerschapsonderwijs en mkb financierings- en groeiprogramma’s.

Zijn onderzoek naar bedrijfsoverdracht heeft geleid tot een evidence-based Minor Bedrijfsovername & Franchising, een Europese gedragscode voor digitale platforms voor aan- en verkoop van bedrijven. Daarnaast is Van Teeffelen actief bij het ontwikkelen van instrumenten om de financieringsdrempels voor ondernemers te verlagen. Daarbij werkt hij samen onder meer de Kamer van Koophandel.Hij is academic chair van Transeo, de Europese Federatie van Bedrijfsoverdrachten, expertpanellid van de AFM en voorzitter van de Nederlandse Lectoren Platform Ondernemerschap (NLPO).

In 2010 is Lex van Teeffelen gepromoveerd aan de Nyenrode Business Universiteit op een proefschrift over de succes- en faalfactoren bij bedrijfsoverdrachten. Zijn promotor was prof. dr. Lorraine Uhlaner.

De meeste publicaties van Lex van Teeffelen zijn beschikbaar via publicationslist.org.

Expertises 

  • Mkb ondernemerschap
  • Bedrijfsoverdracht
  • Mkb financiering

 

Uitgelicht

Mkb-financiering in Corona-tijd

Tijdens de HU jaaropening 2020 vertelde lector Lex van Teeffelen in een filmpje hoe zijn lectoraat ook in Corona-tijd relevant en actueel is. Zij kijken hoe ze de toegang tot financiering voor ondernemers kunnen verbeteren.

Bekijk het filmpje

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen

  • Lector
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie