Naar een praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur

Auteurs Auke de Bos, Gerrit-Jan Lanting, Ralph van Mechelen, Michiel van der Ven
Gepubliceerd in Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Publicatiedatum 12 juli 2019
Lectoraat Financieel-Economische Innovatie
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In tegenstelling tot de uitgebreide aandacht voor corporate governance is goed bestuur en toezicht in het midden- en kleinbedrijf (hierna mkb) verrassenderwijs een onderbelicht onderwerp, zowel vanuit de wetenschap als vanuit het bedrijfsleven en overheid. In de praktijk is er vanuit mkb-ondernemers de nodige weerstand om hier tijd en aandacht aan te besteden, mede door een (ten onrechte) met governance geassocieerde vrees voor bureaucratisering. Op basis van exploratief onderzoek, onder andere bestaand uit een literatuurstudie, mini-casestudies bij vier ondernemingen, expert panels en interviews komen wij tot de conclusie dat een proactieve en op performance gerichte aanpak van goed mkb-bestuur kan bijdragen aan een succesvollere mkb-sector. In het verlengde daarvan hebben wij een model voor goed mkb-bestuur ontwikkeld, het Diamond-model. Dit model is een eerste aanzet om mkb-ondernemers en hun adviseurs middels een laagdrempelig en praktisch kader na te laten denken over goed mkb-bestuur en hen een structuur te bieden die hen daarin faciliteert. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante situationele factoren (contingenties). Wij hopen hiermee een bredere discussie over nut, noodzaak en vorm van goed mkb-bestuur op gang te brengen

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Jaar en volume 93 5/6
Trefwoorden corporate governance, mkb, midden- en kleinbedrijf
Digital Object Identifier 10.5117/mab.93.33929
Paginabereik 171-181

Neem contact met ons op