WoW! Wageningen

Vrouw op fiets
Wageningen ligt in een Nederlands fiets- en waterlandschap. Op de AZC-locaties geven vrijwilligers fietslessen, zodat gratis, actief transport toegankelijk wordt. In warme zomers zijn de strandjes aan de Nederrijn een geliefde plek waar veel mensen naartoe trekken om te zwemmen en te recreëren. Zwemmen wordt gedoogd, maar is niet zonder gevaar. Veel vluchtelingen kunnen niet of slecht zwemmen en onderschatten het risico van zwemmen in de rivier. 

Doel

Het project WoW! Wageningen richt zich op veilig en inclusief sporten en bewegen in de openbare ruimte. We willen achterhalen hoe het COA met de reeds opgestarte zwemlessen en kennisoverdracht over de risico’s, samen met de regels rond het gedogen van zwemmen in de Rijn, kan voorkomen dat vluchtelingen zichzelf in gevaar brengen of soms zelfs verdrinken. Ook onderzoeken we in hoeverre de openbare ruimte voorziet in fietsbehoeften van vluchtelingen en wat het leren fietsen voor hen betekent.

Resultaten

Deelproject I ‘Water of Wageningen!’ levert een kennisbundeling op van bestaande materialen en interventies. Het  voorziet in een advies en een doeltreffende, duurzame en attractieve werkwijze of product om voorlichting te geven over zwemmen in natuurwater en te wijzen op de gevaren van het zwemmen in de rivier. Deelproject II ‘W on Wheels!’ onderzoekt met een art-based research methode (video) de betekenis van fietsen voor vluchtelingen. Deze creatieve methode stelt vluchtelingen in staat om input te leveren op het beleid en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte.

Looptijd

01 maart 2023 - 01 maart 2024

Aanpak

Middels interviews met stakeholders, een inventarisatie van bestaande informatie en materialen, het ontwikkelen van een prototype, video en deskresearch wordt data verzameld.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Cofinanciering

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karlijn van Ramshorst

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Co-Design, Duurzame Gemeenschappen