Living Lab Utrechtse Heuvelrug: sporten op het AZC

Basketbal

In het asielzoekerscentrum (AZC) in Leersum wonen zo’n 600 mensen. In het najaar van 2022 is er een nieuwe medewerker aangenomen die onder andere als taak heeft sportactiviteiten op te zetten. Met dit project borduren we voort op en verbreden we het Living Lab gemeente Utrechtse Heuvelrug, dat zich richtte op (kwetsbare) volwassenen met een inactieve leefstijl. 

Doel

Het doel van dit project is om een duurzaam sportaanbod voor bewoners op te zetten op het AZC in Leersum en om de COA-medewerker te ondersteunen bij het uitbreiden/verstevigen van het netwerk van sportaanbieders in de omgeving.

Resultaten

  • Samen met het COA sportactiviteiten opstarten waaraan het meest behoefte is bij bewoners;
  • Voor alle activiteiten duurzaamheid borgen zodat die ook na beëindiging van dit project kunnen worden voortgezet en onderzoeken op welke manier studenten hierin een rol kunnen spelen;
  • Opstarten van zwemlessen in het zwembad in de gemeente, delen van kennis over gevaren van zwemmen en aanmoedigen deelname aan zwemlessen i.v.m. het hoge percentage verdrinkingen van mensen met een vluchtelingenachtergrond;
  • Introductie van de COA-medewerker in het sportnetwerk binnen de gemeente, zodat zij individuele sporters kan koppelen aan een vereniging (in het geval van sporten waar weinig vraag naar is)

Looptijd

31 januari 2023 - 31 januari 2024

Aanpak

Eerst zal onder bewoners worden geïnventariseerd welke sporten zij het liefst willen beoefenen. Vervolgens zullen we nagaan of en hoe we dit (duurzaam) kunnen opstarten. We volgen de activiteiten middels participerende observaties en interviews, en we ontwikkelen ondersteunende materialen (bijv. instructies voor zelfstandige fitnesstraining).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karlijn van Ramshorst

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Co-Design, Duurzame Gemeenschappen