Kunst en positieve gezondheid

Het inzetten van kunst ter bevordering van positieve gezondheid krijgt steeds meer aandacht. Samen met Het Wilde Westen, Careyn, Buurtzorg en DOCK onderzoeken we hoe samengewerkt kan worden in het inzetten van kunst in het zorg- en welzijnsdomein.

Doel

Doel is om inzicht te krijgen in de ontwerpprincipes die van belang zijn bij het inzetten van kunst in wijkgericht werken ten behoeve van positieve gezondheid. We willen hiermee een basis leggen voor een langdurige samenwerking tussen de partners om zo een bijdrage te leveren aan de verbinding van verschillende domeinen waarin bewoners centraal komen te staan en zo via kunst bouwen en versterken van een interdisciplinair netwerk.

Resultaten

Met het project willen we komen tot een wegwijzer voor het inzetten van kunst ter bevordering van positieve gezondheid.

Looptijd

15 november 2022 - 15 november 2023

Aanpak

Middels participatief actieonderzoek wordt de samenwerking waarin kunst wordt ingezet ontwikkelingsgericht gevolgd en in living labs samen met wijkbewoners, kunstenaars en professionals bevraagd, geëvalueerd en doorontwikkeld.

Downloads en links

Publicatie Samen vormgeven aan Kunst en Gezondheid >

Samen vormgeven aan Kunst en Gezondheid | Hogeschool Utrecht (hu.nl)

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Cofinanciering

Het onderzoek wordt medegefinancierd door SIA KIEM GoCi.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Fleur Dronkers

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen