Fatih Aktas

Fatih Aktas

Onderzoeker

Fatih Aktas richt zich op zowel arbeidsparticipatie als sport en bewegen als middel voor participatie van vluchtelingen. Zijn doel is belemmeringen weg te nemen en interventies te ontwikkelen die resulterend in toegankelijk sport- en beweegaanbod en duurzame arbeidsparticipatie.

Na het voltooien van zijn bachelor in Public Administration in 2002, behaalde hij in 2006 een master in politieke wetenschappen. In 2017 promoveerde hij op Public Administratie en Politicologie bij Istanbul University. Hij combineerde zijn doctoraatsstudie met zijn werkzaamheden als projectleider bij het Turkse Ministerie van Defensie. 

Expertise: 

  • Migranten en vluchtelingen
  • Sport en bewegen
  • Inclusieve arbeidsparticipatie

"Een wereld waarin ieders unieke stem gehoord en gewaardeerd wordt, creëren we samen door inclusie, begrip en respect."

Fatih aktas


Projecten

  • Vrouw op fiets
    • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
    • 1 maart 2023 - 1 maart 2024
    WoW! Wageningen