Het lectoraat richt zich op alledaagse sociale interactie in de publieke ruimte. Het centrale vraagstuk van het lectoraat CIDT is: “Hoe kunnen we organisaties een interactioneel perspectief op transities in de maatschappij bieden, in het bijzonder in de domeinen ‘veiligheid, gezondheidszorg en klimaatbeleid’, waarbij technologisering zowel een aanjager als uitdaging vormt?

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Zowel patiënten als zorgprofessionals geven aan dat gesprekken gedurende een traject vooral gaan over de diagnose en de behandeling en dat zorgen over kwaliteit van leven nauwelijks aan bod komen, ook niet in het nazorgtraject. Hierdoor wordt onvoldoende aangesloten op de informatiebehoefte, emoties of zorgen van de patiënt. Dat belemmert een goede verstandhouding tussen zorgverlener en patiënt. Een belangrijke vraag in deze onderzoekslijn is: 'welke gespreksdilemma's doen zich voor in zorgprofessional-patiënt interacties en wat zijn de gespreksbevorderende en – belemmerende factoren in onderhandelingen over deze dilemma's?

Projecten

  • Raak MKB CoPain
  • Raak Publiek Care for Sexuality
  • Boek ‘Interventions in health care interaction’, Palgrave
  • Geplande aanvragen: KIEM chronische pijn met Nieuwe Utrechtse School (2023)
  • Raak PRO ‘Interactie in de zorg’ (November 2024)

Digitalisering brengt ingrijpende veranderingen teweeg in de sociale interactie in de samenleving bijvoorbeeld door te bepalen wie er waar aan welke gesprek deelnemen.

Hoe geven mensen in on- en offline sociale interactie vorm aan normen en waarden? Welke effecten heeft dat op hun gesprekken en hoe kunnen deze inzichten ingezet worden bij maatschappelijke verandering en digitale innovatie? We ontwikkelen daartoe gesprekstools die helpen bij het herkennen van talige patronen met betrekking tot eventuele polarisatie in het publieke debat; opties tot interactie aanreiken en interactie verbeteren.

Projecten

De huidige klimaat- en ecologische crisis vraagt om sociale interacties die verbindend en realistisch zouden moeten zijn. 
Wat zijn innovatieve formats voor klimaatgesprekken, hoe borgen we de kwaliteit van die gesprekken en hoe houden we ze gaande? Hoe kunnen mensen emoties, gevoelens van rouw of vertwijfeling veilig met elkaar delen? Hoe kunnen mensen van elkaar leren in deze gesprekken; standpunten niet alleen uitgewisseld worden maar zelfs samensmelten? Hoe kunnen partijen tot reflectie worden gestimuleerd? En hoe kan techniek hierbij een constructieve rol spelen?

Geplande aanvragen

  • Project RAAK Publiek: Verbindende Taal (november 2023)
  • RAAK Publiek: Natte voeten & een droge mond (juni 2023)

Publicatie

Introducing Critical Participatory Discourse Analysis: A Constructive Guide Towards Social Ecological Justice

Technologische innovatie is een tweesnijdend zwaard dat enerzijds zorgt voor nieuwe communicatiemogelijkheden, maar tegelijkertijd ook onpersoonlijke en gepolariseerde communicatie in de hand kan werken. De toekomstbestendige communicerende professional (en eigenlijk is bijna iedere professional tegenwoordig ook een communicatieprofessional) vergt technische geletterdheid: weten hoe je met sensitiviteit in verschillende technologische contexten communiceert, maar juist ook in kunnen schatten welke technologische omgeving het meest geschikt is: face to face, telefonisch, via publiekscampagnes, op sociale media, of een hybride vorm.

Goed Gereageerd Annette Klarenbeek

“Crisiscommunicatie vraagt niet zozeer om ‘strakke’, maar veel meer om dynamische communicatie met een grote rol voor nauwgezet luisteren en waarnemen. ”

Annette Klarenbeek lector Communicatie in Digitale Transitie

Publicaties


Onderwijs

Door een interactieve benadering, een actief opendeurbeleid en de deelfuncties van verschillende docent-onderzoekers verbinden we ons lectoraat aan het onderwijs. De verkregen inzichten en kennis vanuit het onderzoek worden daarnaast direct toegepast in colleges.

samenwerking en interactie Guido Rijnja | Juryvoorzitter Galjaardprijs

“De tijd van beter uitleggen en overtuigen lijkt echt voorbij. Fascinerend om te zien hoe burgers steeds vaker de dienst uitmaken: hoe snapt en benut de overheid hun zorgen, hun ideeën, hun momenten en hun taal, daar draait het vaak om. Overal zie je geworstel met openheid en echt contact over weerbarstige thema’s.”

Guido Rijnja Juryvoorzitter Galjaardprijs

Samenwerking

Openbaar Ministerie, Logeion: de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, Rijkswaterstaat en Universiteit van Amsterdam

Onze lectoren en onderzoekers

Annette Klarenbeek

Annette Klarenbeek

Lector Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel
Suzanne de Bakker

Suzanne de Bakker

Docent-onderzoeker Communicatie in Digitale Transitie, Marketing en Customer Experience Bekijk profiel

Inge Blauw

Docent-onderzoeker Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel
Peter Jonker

Peter Jonker

Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

 Volg dit lectoraat