Het lectoraat heeft als doel de rol van de toekomstige communicatieprofessional te versterken op het gebied van digitale transitie. Dit doet zij met kennis van communicatie, de maatschappij en psychologie. Daartoe werkt het lectoraat nauw samen met het werkveld, onderwijs en wetenschap.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Wij onderzoeken wat de effecten zijn van online en offline conversaties en hoe we deze inzichten kunnen gebruiken bij digitale vernieuwing. Digitale vernieuwing zorgt voor ingrijpende veranderingen in het publieke debat. We zien een debat waarin mensen online gesprekken bijna alleen met gelijkgestemden voeren.

Dit betekent voor communicatieprofessionals dat ze moeten leren omgaan met geruchten, mobilisatie van stakeholders en polarisatie bij gevoelige onderwerpen. Daarnaast moet de snelheid waarmee informatie over gevoelige of complexe onderwerpen wordt verspreid in evenwicht zijn met de kwaliteit en volledigheid ervan.

Projecten

Goed Gereageerd Annette Klarenbeek

“Crisiscommunicatie vraagt niet zozeer om ‘strakke’, maar veel meer om dynamische communicatie met een grote rol voor nauwgezet luisteren en waarnemen. ”

Annette Klarenbeek lector Communicatie in Digitale Transitie

Publicaties


Onderwijs

Door een interactieve benadering, een actief opendeurbeleid en de deelfuncties van verschillende docent-onderzoekers verbinden we ons lectoraat aan het onderwijs. De verkregen inzichten en kennis vanuit het onderzoek worden daarnaast direct toegepast in colleges.

samenwerking en interactie Guido Rijnja | Juryvoorzitter Galjaardprijs

“De tijd van beter uitleggen en overtuigen lijkt echt voorbij. Fascinerend om te zien hoe burgers steeds vaker de dienst uitmaken: hoe snapt en benut de overheid hun zorgen, hun ideeën, hun momenten en hun taal, daar draait het vaak om. Overal zie je geworstel met openheid en echt contact over weerbarstige thema’s.”

Guido Rijnja Juryvoorzitter Galjaardprijs

Samenwerking

Openbaar Ministerie, Logeion: de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, Rijkswaterstaat en Universiteit van Amsterdam

Openbaar Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Logeion
UvA Universiteit van Amsterdam
Emma Experts in Media en Maatschappij
Rijkswaterstaat

Onze lectoren en onderzoekers

Annette Klarenbeek

Annette Klarenbeek

Lector Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel
Suzanne de Bakker

Suzanne de Bakker

Docent-onderzoeker Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel

Inge Blauw

Docent-onderzoeker Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel
Peter Jonker

Peter Jonker

Communicatie in Digitale Transitie Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

 Volg dit lectoraat