Moreel Kompas in Business

Moreel Kompas in Business2
In dit project ontwikkelen we een MKB Guideline Public Dilemma, dat helpt bij het ontwikkelen en het uitdragen van een sociaal-maatschappelijk standpunt.

Doel

Dit onderzoekspro­ject wil communicatieprofessionals helpen door het ontwikkelen van de MKB Guideline Public Dilemma. Deze tool stelt hen in staat om samen met hun mkb-opdrachtgever, een authentiek sociaal-maatschappelijk standpunt te ontwikkelen en uit te dragen.

Resultaten

We ontwikkelen een tool, die mkb-ondernemingen in staat stelt hun ‘goed doen’ activiteiten te ontwikkelen en een sociaal-maatschappelijk standpunt uit te dragen om zo deel te nemen aan het online publieke debat. 

Looptijd

01 december 2023 - 30 november 2025

Aanpak

We vormen met branche- & koepelorganisaties en hun mkb-leden, (communicatie)bureaus, kennisinstellingen en consumenten vanuit gezamenlijke expertise, een leeromgeving, waarbinnen de tool wordt ontwikkeld.

"Mkb’s zijn product-georiënteerd en proberen van alles, maar hebben vaak geen strategie. Veel ondernemers hebben wel een mening, maar zetten die niet online. Wanneer zij dat wel willen doen ontstaat de vraag: hoe doe je dat? Hoe vatten mensen het op een goede manier op?"

Betrokken HU-onderzoekers

Relevantie van het project

We beschouwen het gehele project als een leeromgeving. Hier nemen alle consortiumpartners vanuit hun eigen expertise actief deel aan het onderzoeks- en ontwerptraject. Vanaf de start wordt alle relevante kennis en inzichten die worden ontwikkeld, zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband, met elkaar gedeeld. De partners spelen hierbij een grotere rol bij de verspreiding ervan, omdat ze er zelf belang bij hebben. De MKB Guideline Public Dilemma wordt geplaatst op deze website waar de Guideline als open source wordt aangeboden. Hiermee kunnen we realiseren dat elke communicatieprofessional in Nederland de Guideline kan downloaden.

Studenten van Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam worden door middel van onderzoeks- en afstudeerprojecten betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van de werkpakketten. Projec­tresultaten worden als casestudies geborgd in het curriculum van de HU-instituten Communicatie en Marketing, en de opleiding Communicatie aan Hogeschool Rotterdam.

Samenwerkingspartners

VNO-NCW; INretail; Manufesta; Issuemakers; Frappant; Beaumont; Logeion; VU, Faculteit der Geesteswetenschappen; OBI4wan; Sabel Communicatie; Babbage; RechtdoorZee; Hogeschool Rotterdam; BR-ND People; Reputatiegroep; VU, School of Business and Economics; Rendiz.

Financiering

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Inge Blauw

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie