Goed gereageerd. Een talig perspectief op issuemanagement.

Goed Gereageerd

Het publieke debat over issues in de huidige samenleving vindt permanent plaats. Publieke debatten kennen een golfbeweging en veranderen soms in een crisis. De gedigitaliseerde samenleving maakt de reactie van organisaties op issues vele malen ingewikkelder. In dit project staat de vraag centraal hoe communicatieprofessionals van publieke organisaties beter kunnen omgaan met publicitaire golfbewegingen van voortdurend debat, regelmatige issues en incidentele crises.

Doel

Het doel van het onderzoeksproject is:

  • om inzicht te krijgen in organisatorische, interactionele, taalkundige aspecten van issuemanagement 
  • om bruikbare interventies te ontwikkelen

Resultaten

Het resultaat is een breed toepasbare aanpak voor communicatie bij issues die spelen in publieke organisaties. Deze aanpak wordt vertaald in een toolbox voor communicatieprofessionals en studenten communicatie. 

Looptijd

01 februari 2021 - 31 december 2022

Aanpak

In drie rondes worden vijf door de praktijkpartners ingebrachte cases onderzocht.

De inzichten uit de eerste casus worden meegenomen in de volgende ronde, de gehanteerde methode blijft hetzelfde. Er wordt een combinatie gemaakt van interactieanalyse van:

  • Online en offline data
  • Interviews met professionals 
  • Focusgroepen met burgers.

In de laatste ronde van het project worden de ontwikkelde inzichten gedeeld in de praktijk, het onderzoeksveld en het onderwijs.

Studenten gezocht!

Gedurende het project kunnen studenten een bijdrage leveren. Communicatiestudenten die betrokken willen zijn bij het vinden van innovatieve oplossingen voor issuemanagement in de gedigitaliseerde samenleving kunnen contact opnemen. 

"We moeten heel erg opletten om de situatie niet in oorlogstermen te beschrijven"

Hubert Bruls - voorzitter van het Veiligheidsberaard
Als reactie over de manier waarop werd gesproken over de rellen na de invoering van de avondklok. Maar wat is dan wel een goede reactie?

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Academie voor Overheidscommunicatie, Raad van de rechtspraak, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Voorlichtingsraad, Lectoraat Human Communication Development van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences van Tilburg University, Bureau EMMA, Logeion beroepsvereniging voor communicatieprofessionals en Obi4wan.

Extra informatie

 

  • Congres beroepspraktijk
  • Training: Monitoring mobilization: A discursive psychological analysis of online mobilizing practices. Sneijder, P., Stinesen, B., Harmelink, M. & Klarenbeek, A The Discourse Analytical Glasses (DAG)
  • Hoofdstuk wetenschappelijk handboek: Sneijder, P., Baukje, S., Harmelink, M. & Klarenbeek, A. (n.d.). The discourse of social movements: online mobilising practices for collective action. In: Demasi, Mirko A., Burke, Shani, Tileagă, Cristian (Eds.) (Scheduled for publication, 2021). Political Communication: Discursive Perspectives. (K/P)