Goed gereageerd. Een talig perspectief op issuemanagement.

Goed Gereageerd verbeterd

Het publieke debat over issues in de huidige samenleving vindt permanent plaats. Publieke debatten kennen een golfbeweging en veranderen soms in een crisis. De gedigitaliseerde samenleving maakt de reactie van organisaties op issues vele malen ingewikkelder. In dit project staat de vraag centraal hoe communicatieprofessionals van publieke organisaties beter kunnen omgaan met publicitaire golfbewegingen van voortdurend debat, regelmatige issues en incidentele crises.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Doel

In dit project bekijken we de online geruchtvorming en mobilisatie en de wijze waarop overheden hier mee omgaan. Het doel van het onderzoeksproject is:

  • om inzicht te krijgen in organisatorische, interactionele, taalkundige aspecten van issuemanagement 
  • om bruikbare interventies te ontwikkelen

BEP teaser

Resultaten

Het resultaat is een breed toepasbare aanpak voor communicatie bij issues die spelen in publieke organisaties. Deze aanpak wordt vertaald in een toolbox voor communicatieprofessionals en studenten communicatie. Inzichten laten nu al zien dat de data uit de 2 casussen informatie opleveren over framing vanuit de gemeenschap; de organisatie van de communicatie (Doen de juiste mensen de juiste dingen?) en inzichten óver de geruchtvorming.

Het lectoraat heeft daarvoor een instrument ontwikkeld waarmee je patronen in online conversaties kunt ontdekken. Dit instrument hebben we ‘BEP’ genoemd. BEP staat voor Birds Eye Perspective. Het perspectief helpt die conversaties en eventueel daaropvolgende interacties op waarde te schatten. Je kunt inzichten uit BEP gebruiken om bewuster te zijn van de gevoeligheden en weerstanden in gesprekken die gaande zijn en aan te sluiten op wat leeft in het publieke debat. Dit stelt je in staat om in gesprek te blijven én de stap te kunnen maken naar een anticiperende communicatiestrategie.)

Opgeleverde producten:

Bekijk het ontwikkelde instrument via: https://husite.nl/bep/

Bekijk de slotsessie brochure

Looptijd

01 februari 2021 - 01 april 2023

Aanpak

In drie rondes worden vijf door de praktijkpartners ingebrachte cases onderzocht.

De inzichten uit de eerste casus worden meegenomen in de volgende ronde, de gehanteerde methode blijft hetzelfde. Er wordt een combinatie gemaakt van interactieanalyse van:

  • Online en offline data
  • Interviews met professionals 
  • Focusgroepen met burgers.

In de laatste ronde van het project worden de ontwikkelde inzichten gedeeld in de praktijk, het onderzoeksveld en het onderwijs.

Voor de zomer 2021 worden 2 casussen geanalyseerd. de Schoorlse Duinen (waar bomenkap tot heftige speculaties in de media leidt) en het onderhoud aan bruggen (zoals de weg over de Merwedebrug die plots gesloten moest worden).

Begin juni vindt het eerste ‘Vakgesprek’ plaats met het newsroomteam van Rijkswaterstaat, en afgevaardigden uit het beroepenveld: (beroepsvereniging Logeion, Academie voor Overheidscommunicatie), onze Communicatie-opleiding, én lectoren Cok Bakker (HU) en Els van der Pool (HAN). Annette Klarenbeek leidt het gesprek.

Bekijk dit document dat een overzicht geeft van de aanpak en methodes in het project

Studenten gezocht!

Gedurende het project kunnen studenten een bijdrage leveren. Communicatiestudenten die betrokken willen zijn bij het vinden van innovatieve oplossingen voor issuemanagement in de gedigitaliseerde samenleving kunnen contact opnemen. 

"We moeten heel erg opletten om de situatie niet in oorlogstermen te beschrijven"

Hubert Bruls - voorzitter van het Veiligheidsberaard
Als reactie over de manier waarop werd gesproken over de rellen na de invoering van de avondklok. Maar wat is dan wel een goede reactie?

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Academie voor Overheidscommunicatie, Raad van de rechtspraak, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Voorlichtingsraad, ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, ministerie van Buitenlandse Zaken, Staatsbosbeheer, Raad voor de Rechtspraak Lectoraat Human Communication Development van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences van Tilburg University, Bureau EMMA, Logeion beroepsvereniging voor communicatieprofessionals en Obi4wan. 

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Logo Staatsbosbeheer

Extra informatie

 

  • Congres beroepspraktijk
  • Training: Monitoring mobilization: A discursive psychological analysis of online mobilizing practices. Sneijder, P., Stinesen, B., Harmelink, M. & Klarenbeek, A The Discourse Analytical Glasses (DAG)
  • Hoofdstuk wetenschappelijk handboek: Sneijder, P., Baukje, S., Harmelink, M. & Klarenbeek, A. (n.d.). The discourse of social movements: online mobilising practices for collective action. In: Demasi, Mirko A., Burke, Shani, Tileagă, Cristian (Eds.) (Scheduled for publication, 2021). Political Communication: Discursive Perspectives. (K/P