21+ Toelatingsonderzoek

Heb je niet de juiste vooropleiding gedaan die je nodig hebt voor een bachelor- of Associate degree-opleiding bij de HU? Maar ben je wel 21 jaar of ouder vóór de ingangsdatum van deze opleiding? Dan kun je je aanmelden voor het 21+ toelatingsonderzoek.

21+ toelatingsonderzoek: student studeert

Kan je hbo doen zonder diploma?

Heb je geen diploma en ben je 21 plus? Toets dan of jij de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt voor een opleiding aan de HU met het 21+ toelatingsonderzoek. Na het behalen van dit onderzoek kan je ook zonder vooropleiding toegelaten worden tot een hbo-opleiding.

Het 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU door NOA. Je wordt getest op basis van een Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H): jouw resultaten worden vergeleken met een normgroep om zo vast te stellen of jij inderdaad het juiste niveau hebt voor een opleiding aan de HU. Het 21+ toelatingsonderzoek wordt aangeboden in de voertaal van de opleiding (Nederlands of Engels).

Let op

Dit 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU. Wanneer je ergens anders geslaagd bent voor een 21 plus toets of al eerder een capaciteitentest succesvol hebt afgelegd, geldt dat niet als een vrijstelling voor het 21+ toelatingsonderzoek van de HU.

De onderdelen van de MCT-H

De Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H) duurt ongeveer 60 minuten en bestaat uit zes onderdelen (sub-tests).

 1. Woordrelaties
  De mate waarin je de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat): het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen.

 2. Woordanalogieën
  Verbaal redeneervermogen: het kunnen ontdekken van samenhang tussen een aantal verbale begrippen.

 3. Rekenvaardigheid
  De vaardigheid in het omgaan met getallen en inzicht in rekenkundige relaties.

 4. Cijferreeksen
  Numeriek redeneervermogen: het vermogen om systemen in symbolisch, numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen.

 5. Exclusie
  Logisch redeneren: het herkennen van klasse-principes, vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren.

 6. Componenten
  Bij deze subtest gaat het vooral om het mentaal manipuleren en transformeren van (twee dimensionale) vormen of figuren. Je moet in je gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen.

Wil je je voorbereiden op de vragen die tijdens de MCT-H worden gesteld en alvast oefenen? Bekijk dan de voorbeeldvragen of extra oefenopgaven. Wij bieden geen voorbereidende cursussen aan voor de MCT-H.

Vaktoetsen

Sommige opleidingen van de HU hebben een specifieke vak- of profieleis. Deze opleidingen vragen bij aanvang dus al een bepaald kennisniveau van een specifiek vak. Als onderdeel van het 21+ toelatingsonderzoek wordt je kennis over dit vak daarom ook getoetst in een vaktoets. Dit wordt ook wel de deficiëntietoets genoemd.

In het geval van de deficiëntietoetsen Economie en M&O maak je deze meteen na het voltooien van de MCT-H test. Deze duren ongeveer 30-45 minuten en bestaan alleen uit meerkeuzevragen. Het niveau van deze toetsen is vergelijkbaar met het eindexamen havo.

In alle andere gevallen zal je enige tijd na het positief afronden van de MCT-H test een uitnodiging van de opleiding ontvangen om de deficiëntietoets in te plannen. De duur en inhoud van de vaktoets verschilt per onderwerp.

Ook voor de vaktoetsen bieden wij geen voorbereidende cursussen aan.

Heb je je aangemeld voor de pabo?

De pabo-certificaten staan los van het 21+ toelatingsonderzoek. Als je geslaagd bent voor het 21+ toelatingsonderzoek en je hebt je aangemeld voor de pabo, dan moet je ook de verschillende pabo-certificaten behalen. Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Een vrijstelling voor de vaktoets

Heb jij een havo- of vwo-certificaat voor het betreffende vak? Dat kan gelden als een vrijstelling voor een vaktoets. Stuur een kopie van je certificaat naar toelatingsonderzoek@hu.nl, onder vermelding van ‘21+ toelatingsonderzoek’, je naam en je studentnummer.

Hoe meld je je aan voor het 21+ toelatingsonderzoek?

De aanmelding voor het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit twee stappen. Eerst meld je je via Studielink aan voor een opleiding bij de HU. Daarna kan je je aanmelden voor een toetsmoment via de webshop. Zonder inschrijfverzoek in Studielink kan je niet deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Lees van tevoren onze algemene voorwaarden.

 • Log met je DigiD in bij Studielink. Ben je een buitenlandse student? Dan kan je een Studielink account zonder DigiD aanmaken.
 • Ga in je Studielink dashboard naar de tab ‘Opleidingen’ en klik hier ‘Nieuwe inschrijving toevoegen’.
 • Kies de opleiding die je wilt gaan volgen en kies je gewenste ingangsdatum.

 • Om je aan te melden voor de toets via de webshop klik je op Aanmelden bij de datum van jouw keuze. Lees de informatie in de webshop goed door en beantwoord de vragen.
 • Deelname aan het 21+ toelatingsonderzoek kost € 100. Dit bedrag dien je bij aanmelding direct te betalen.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van een speciale toetsfaciliteit (zoals examentijdverlenging) dien je uiterlijk 14 dagen voor de toetsdatum een doktersverklaring/dyslexieverklaring op te sturen. Je kunt hiervoor zelf contact met ons opnemen via toelatingsonderzoek@hu.nl.
Datum 21+ toelatingsonderzoek Aanmelding via HU webshop (stap 2) Deadline aanmelden
Maandag 29 november 2021 Aanmelden Dinsdag 16 november
Meer data volgen.

Let op: Je moet je aanmelden voor de aangegeven deadline. Er is per toetsmoment een maximaal aantal deelnemers vastgesteld. Wanneer dit aantal is bereikt, kan je niet meer deelnemen. Kortom, vol is vol.

De uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek

Binnen zes werkdagen nadat je de toets hebt gemaakt, krijg je van NOA een e-mail met je uitslag. In dit rapport worden je prestaties weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van Hogeschool Utrecht. Op basis hiervan staat ook beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek. De HU ontvangt een kopie van jouw rapport.

Het 21+ toelatingsonderzoek gehaald?

Rond jij het 21+ toelatingsonderzoek af met een positieve uitslag? Zorg ervoor dat je daarna ook nog voldoet aan de andere inschrijfvoorwaarden. Je vooropleiding is namelijk niet de enige toelatingseis.

Niet geslaagd, wat nu?

Ben je niet geslaagd voor het 21+ toelatingsonderzoek? Dan ben je niet toelaatbaar voor een opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Je kunt je via de webshop opnieuw aanmelden voor een ander toetsmoment. Je moet dan opnieuw betalen.

We benadrukken dat de MCT-H een test is die je algemene capaciteitenniveau toetst. Je kan je hier niet echt op voorbereiden. Hierdoor is de kans groot dat het resultaat van je herkansing niet erg zal afwijken van je eerste uitslag.

Medewerker van de HU zit achter laptop

Heb je nog vragen?

Wil jij meer weten over het 21+ toelatingsonderzoek? Stuur dan een e-mail naar toelatingsonderzoek@hu.nl en vermeld daarin je naam, studentnummer, gewenste opleiding en de startdatum ervan.

Stuur een e-mail