Na de opleiding

Na de opleiding Medische Hulpverlening kun je aan de slag gaan binnen de gehele breedte van de acute en intensieve zorg. De opleiding heeft een beperkt aantal stageplaatsen ter beschikking vanwege het aanbod vanuit het werkveld. Dit is de reden waarom de opleiding een numerus fixus heeft. Het aantal studenten wordt bepaald op basis van het aantal verwachte stageplaatsen.

Je kunt aan de slag in

  • de acute en intensieve zorg.

Doorstuderen na je diploma?

Als je na deze opleiding nog niet bent uitgeleerd, kun je natuurlijk doorstuderen. De master Physician Assistant sluit heel goed aan. Om deze opleiding te kunnen volgen moet je wel eerst 2,5 jaar werkervaring opdoen. Een andere mogelijkheid is de master Innovatie in Zorg en Welzijn. Na deze masteropleiding kun je een bijdrage leveren aan verbeteringen en innovaties in de organisatie van de zorg.

Overige informatie

De medisch hulpverlener wordt naar verwachting in de Wet BIG opgenomen. Deze BIG-geregistreerde beroepsgroep krijgt mogelijk de naam: Medisch Hulpverlener Acute Zorg.
Op 1 mei 2022 is de experimentele status voor de medisch hulpverlener gestopt. De medisch hulpverlener Acute Zorg wordt opnieuw opgenomen in het register zodra het beroep werkelijk in de Wet BIG is opgenomen in de toekomst.

Alle medisch hulpverleners kunnen hun werkzaamheden na 1 mei 2022 voortzetten op dezelfde manier als in de geregistreerde periode. 

De medisch hulpverlener dient te beschikken over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde Hbo-bacheloropleiding. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de medisch hulpverlener ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH).

Heb je nog vragen?