Tijdens de opleiding

Bij de opleiding Logopedie aan de HU zit je niet alleen met je neus in de boeken. In de opleidingskliniek, de leeromgeving van Gezond en Wel en tijdens je stage oefen je met de theorie die je geleerd hebt en werk je met verschillende cliënten.

logopedie

Tijdens de hele opleiding werk je veel in leerteams zodat je goed voorbereid bent om samen te werken in jouw baan als logopedist.

Inhoud van de opleiding Logopedie

In het eerste jaar krijg je een brede basis zowel wat betreft de theorie als de vaardigheden en de houdingsaspecten die horen bij het beroep van logopedist. Je maakt kennis met de vakgebieden spraak en taal, stem, gehoor, afasie/dysartrie/dysfagie en vloeiendheidsstoornissen. Naast het opdoen van kennis over bijvoorbeeld anatomie, neurologie en spraaktaalontwikkeling, ontwikkel je je eigen vaardigheden op het gebied van communicatie, stem en spraak en spel. Je leert daarnaast hoe je onderzoek doet, een diagnose opstelt en een (deel van) een behandeling uitvoert bij kinderen met spraak- en/of taalstoornissen of volwassenen met afasie, een slikstoornis of een stemprobleem.

Je ontdekt wat het beroep in de praktijk inhoudt door een observatiestage in een logopediepraktijk en een gezondheidsinstelling.

In het tweede jaar worden je kennis en vaardigheden in alle vakgebieden van de logopedie uitgebreid. Je leert bijvoorbeeld over eet- en slikproblemen bij kinderen, begeleiding van ouders van jonge stotterende kinderen en behandeling van verschillende taal- en spraakontwikkelingsstoornissen. Bij het uitvoeren van onderzoek en behandeling oefen je niet alleen in de werkcolleges op studiegenoten en proefpersonen. Binnen de HU-opleidingskliniek heb je de unieke mogelijkheid om samen met studiegenoten en onder begeleiding van een docent een echte patiënt te behandelen. Daarnaast loop je in het tweede jaar een uitgebreide stage, waarin je kennis en vaardigheden leert toepassen in de echte beroepspraktijk.

Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van verdiepen van je kennis en vaardigheden en het toepassen hiervan in complexe casuïstiek: je verdiept je in de moeilijkere vraagstukken van patiënten en cliënten. Je leert je keuzes in onderzoek en behandeling onderbouwen vanuit recente wetenschappelijke literatuur. In de tweede helft van het derde jaar pas je deze kennis toe door het geven van groepstherapie op locatie in een instelling of school. Hierbij krijg je begeleiding vanuit de instelling en vanuit de opleiding. Daarnaast verdiep je je in ondernemerschap en innovatie in de logopedische praktijk.

Het vierde jaar ga je afstuderen. Een half jaar is ingericht als profileringsruimte door zelf een minor te kiezen. Dit kan een minor van de opleiding Logopedie zijn, maar ook van een andere opleiding binnen de HU of op een andere hogeschool of universiteit. Voor studenten die interesse hebben om na hun opleiding een universitaire master te volgen, is er ook de mogelijkheid om de premaster Klinische Gezondheidswetenschappen te volgen aan de UU. 

Het andere half jaar wordt gevormd door de afstudeereenheid. Deze beslaat 20 weken en bestaat uit een stage en een praktijkgericht onderzoek in de vorm van een case study. 

 
Tijdens de opleiding Logopedie: voorbeeld van een lessituatie
 • 50%Praktijk
 • 50%Theorie

Contact

12
uur per week
 • 40%individueel werk
 • 60%Groepswerk

Zelfstudie

30
uur per week
  Studie in cijfers

  Meer weten over deze opleiding?

  De lessen zijn afwisselend. Zo krijg je les in de klas, zijn er werkgroepen en werk je individueel. In elk jaar loop je stage. En natuurlijk doe je ervaring op in de opleidingskliniek en de leeromgevingen van Gezond en Wel.

  Een studievak rond je af met een tentamen of toets. Soms is een tentamen verdeeld in deeltentamens (of: deeltoetsen). Aan het eind van iedere periode heb je tentamens.

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. 

  Meteen aan het begin van de hbo-opleiding Logopedie maak je kennis met je Leerteambegeleider (LTB). Binnen de leerteams werk je aan studievaardigheden en samenwerken. Als je persoonlijke vragen hebt kun je je altijd melden bij een van de twee SLB-ers van het SLB-loket, zij denken graag met je mee.

  Ben je benieuwd naar de kosten voor de hbo-opleiding Logopedie? In de collegegeldmeter bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je betaalt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 450 tot € 700 kwijt.

  Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te stromen naar het tweede jaar moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten van de propedeuse halen in het eerste jaar. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met deze studie aan de HU.

  In de studiegidsexterne link vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

  Waarom Logopedie studeren bij de HU?

  • Leer in de praktijk door de eigen opleidingskliniek

   Pas je lesstof gelijk toe in onze eigen opleidingskliniek. Hier ga je samen met onze vakdocenten aan de slag met echte cliënten.

  • Krijg les op basis van de laatste onderzoeken

   De opleiding heeft zijn eigen onderzoeksafdeling. De laatste inzichten die hier worden opgedaan, worden direct toegepast binnen de lessen.

  • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling

   Onze docenten begeleiden en ondersteunen jou graag, zodat jij de opleiding met goed gevolg kan doorlopen.

  Foto van Anna Lina Spittka

  "Je wordt opgeleid als allround-logopedist, dat vind ik heel goed. Op die manier krijg je van alles wat mee en kan je later alle kanten op."

  Anna Lina Spittka (22 jaar) Derdejaars student

  Heb je nog vragen?