Vakmanschap van hulpofficieren van justitie versterken

De hulpofficier van justitie bij de politie (hovj) heeft een spilfunctie als agenten iemand aanhouden en een verdachte op het politiebureau moet blijven voor onderzoek. De hovj krijgt steeds meer taken. De HU heeft hovj’s uit Midden-Nederland getraind in hun vakmanschap en hun ontwikkelbehoeften onderzocht.

Doel

In samenwerking met politie Midden-Nederland wordt het vakmanschap van hovj’s versterkt door:

  • hen te professionaliseren via interactieve vakdagen begeleid door experts van de HU;
  • inzicht te krijgen in de waardering van de vakdagen en verdere ontwikkelbehoeften van hovj’s.

Resultaten

  • De vakdagen zijn gewaardeerd: kennisverdieping van externe sprekers, maar mét koppeling aan de politiepraktijk. Fijn op een externe locatie als de HU, uit de 'waan van de dag'. En gelegenheid tot (kleinschalige) uitwisseling en intervisie met andere hovj's die er in die 'waan van de dag' nauwelijks is.
  • Inhoudelijk bestaat vooral behoefte aan het vergaren en actueel houden van juridische kennis, kennis over specifieke thema's (bv. kwetsbare verdachten) en vaardigheden als gesprekstechnieken.
  • Hulpofficier van justitie zijn is echt een vak, dat zowel mooi als complex wordt gevonden. Hovj’s willen graag hun vakmanschap vergroten.

Aanpak

  • 2x 5 vakdagen in kleine groepen waar hovj’s leerden en met elkaar spraken over de thema’s crisisbesluitvorming en omgang met kwetsbare verdachten, waardoor het vakmanschap van hovj’s is vergroot en zij aan hun vaardigheidseisen kunnen voldoen.
  • De complexiteit van het werk en de ontwikkelbehoeften van bijna een kwart van de hovj’s is in kaart gebracht via een enquête met een respons van 71

Looptijd

01 april 2020 - 01 juni 2021

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project was een mooie samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en Politie. Het HU-Instituut voor Veiligheid heeft hovj’s getraind in hun vakmanschap en en het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid heeft hun ontwikkelbehoeften onderzocht.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid