Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

Onderzoeker

Dr. Lianne Kleijer-Kool werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Zij heeft een passie voor praktijkgericht onderzoek naar (gevoelige) veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen. Ze leidt de onderzoekslijn Sterk Politiewerk en is projectleider van de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland.

Lianne is tevens hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid en afstudeercoördinator van de Master Forensisch Sociale Professional.
Ze is opgeleid tot criminoloog en cultureel antropoloog (beide cum laude). Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving en deed daarna onderzoek naar (etnisch) profileren in proactief politieoptreden.
Zij werkte eerder bij Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en Twynstra Gudde. 

Binnen de onderzoekslijn Sterk Politiewerk onderzoeken we veranderingen in de samenleving en de betekenis daarvan voor het politiewerk en voor het onderwijs aan (toekomstige) professionals. Als mensen met meerdere problemen ook met politie in aanraking komen, raken het zorg- en veiligheidsdomein elkaar. Met onze onderzoeksprojecten en de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid ondersteunen we deze samenwerking. 

Expertises:

 • Politie & diversiteit
 • Samenwerking zorg & veiligheid
 • Culturele criminologie

In de media

Samenwerkingsconvenant met politie Midden-Nederland

In het convenant is ook afgesproken dat er een community of practice wordt opgericht. Kleijer-Kool: “De bedoeling is om politiemensen, studenten met interesse in politiewerk, politiemensen die deeltijdstudent zijn, docenten van verschillende opleidingen en onderzoekers van lectoraten daarin samenkomen om met elkaar bepaalde thema’s te bekijken. De gebruikelijke afkorting voor community of practice, CoP, is daarbij een leuke bijkomstigheid.”

Lees verder

Publicaties

 • WOEst aantrekkelijk probleemgericht werken Deel 1 actieonderzoek naar versterking van de rol van de WOE in probleemgericht werken in de basisteams
  • Lianne Kleijer-Kool, Karlijn Schoonenberg, Lisette Bitter, Geertje Siegmund, Jan Steenbrink, Andrea Donker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  • Rapport
  • 2023
 • Is verslaving behandelbaar? Attitudes van forensisch sociale professionals ten aanzien van middelenmisbruik
  • Vivienne de Vogel, Jolein Monnee-van Doornmalen, Richard van Asch, Lianne Kleijer-Kool
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Artikel
  • 2021
 • Re-integratie van delinquenten door sport
  • Moniek Zuurbier, Jacqueline Bosker, Lianne Kleijer-Kool
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Artikel
  • 2021

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid