Dr. Lianne Kleijer-Kool is sinds 2016 senior onderzoeker bij de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Zij heeft een passie voor praktijkgericht onderzoek naar (gevoelige) veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen. Lianne is tevens hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid en afstudeercoördinator van de Master Forensisch Sociale Professional.

Lianne is opgeleid tot criminoloog en cultureel antropoloog (beide cum laude). Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving en deed daarna onderzoek naar (etnisch) profileren in proactief politieoptreden: Boeven vangen. Zij werkte eerder bij Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en Twynstra Gudde. 

Lianne richt zich op complexe fenomenen, gefundeerd professioneel handelen, samenwerking en verandering in het brede sociale veiligheidsdomein, zoals politie, reclassering, openbaar ministerie, gevangeniswezen, gemeente. In haar verschillende functies binnen Hogeschool Utrecht zoekt zij de waardevolle verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Expertises:

  • Culturele criminologie
  • Politiesociologie
  • Sociale veiligheid

"Werken aan een veilige samenleving: verbinden van wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en datasystemen voor handelingsperspectief van (aankomende) professionals"


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader