Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

Associate lector

Dr. Lianne Kleijer-Kool werkt als associate lector bij het lectoraat Zorg en Veiligheid. Zij heeft een passie voor praktijkgericht onderzoek naar (gevoelige) veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen. Ze leidt de onderzoekslijn Sterk Politiewerk en is projectleider van de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland.

Lianne is tevens onderwijsontwikkelaar en afstudeercoördinator van de HU Master Forensisch Sociale Professional. Ze is opgeleid tot criminoloog en cultureel antropoloog (beide cum laude). Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving en deed daarna onderzoek naar (etnisch) profileren in proactief politieoptreden. Zij werkte eerder bij Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en Twynstra Gudde.

Binnen de onderzoekslijn Sterk Politiewerk richt zij zich samen met collega’s op het versterken van het handelen en de samenwerking van de politie in zorg en veiligheid. Ze onderzoeken gebiedsgebonden politiewerk, de rol van specialisten en operationeel leidinggevenden, en organisatorische randvoorwaarden voor vakmanschap in relatie tot zorg en veiligheid. Ook kijken ze naar de eigen veiligheid van zorgprofessionals en de rol van de politie daarbij. In COP in de HU komen politiepraktijk, onderzoek en onderwijs samen. Lianne en haar collega’s werken samen met politie Midden-Nederland om studenten te enthousiasmeren voor een carrière bij de politie, politieprofessionals bij te scholen en gezamenlijk onderzoek te doen.

Expertises:

 • Politie en zorg
 • Gebiedsgebonden politiewerk
 • Culturele criminologie
 

In de media

Samenwerkingsconvenant met politie Midden-Nederland

In het convenant is ook afgesproken dat er een community of practice wordt opgericht. Kleijer-Kool: “De bedoeling is om politiemensen, studenten met interesse in politiewerk, politiemensen die deeltijdstudent zijn, docenten van verschillende opleidingen en onderzoekers van lectoraten daarin samenkomen om met elkaar bepaalde thema’s te bekijken. De gebruikelijke afkorting voor community of practice, CoP, is daarbij een leuke bijkomstigheid.”

Lees verder

Publicaties

 • Leren en faciliteren in de lokale persoonsgerichte aanpak
  • Lianne Kleijer-Kool
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid
  • Andersoortige materiaal
  • 2023
 • WOEst aantrekkelijk probleemgericht werken Deel 1 actieonderzoek naar versterking van de rol van de WOE in probleemgericht werken in de basisteams
  • Lianne Kleijer-Kool, Karlijn Schoonenberg, Lisette Bitter, Geertje Siegmund, Jan Steenbrink, Andrea Donker
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid
  • Rapport
  • 2023
 • Is verslaving behandelbaar? Attitudes van forensisch sociale professionals ten aanzien van middelenmisbruik
  • Vivienne de Vogel, Jolein Monnee-van Doornmalen, Richard van Asch, Lianne Kleijer-Kool
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Artikel
  • 2021

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?