Een persoonsgerichte werkwijze in het reclasseringswerk

In dit promotieonderzoek worden kenmerken uit het delictverleden van een cohort reclasseringscliënten beschreven en onderscheid gemaakt in verschillende dadergroepen. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de kenmerken van de werkalliantie verschillen tussen deze dadergroepen.

Doel

Doel van dit onderzoek is het vergroten van kennis over verschillen tussen reclasseringscliënten in delictachtergrond en kwaliteit van de werkalliantie. Deze kennis draagt bij aan het herkennen en onderscheiden van typen cliënten om het professioneel handelen met deze doelgroep te verbeteren. 

Resultaten

De resultaten van dit promotieonderzoek worden gepubliceerd in vijf internationale wetenschappelijke artikelen. Daarnaast worden tussentijdse resultaten gepresenteerd op congressen en in de praktijk. 

Looptijd

01 oktober 2017 - 01 april 2022

Aanpak

Voor dit promotieonderzoek zijn gegevens verzameld uit systemen van de drie reclasseringsorganisaties en het Openbaar Ministerie. Na koppeling van deze gegevens worden kwantitatieve analyses uitgevoerd in het statistiekprogramma SPSS.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Tijdens het promotieonderzoek werken we samen met 3RO, Openbaar Ministerie, Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Widya de Bakker

  • Promovendus
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid