Dr. Andrea Donker werkt als lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Sinds 1995 doet zij onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag en de toepassing van die kennis bij de maatschappelijke en justitiële respons op dat gedrag.

Andrea werkte bij Hogeschool Leiden als lector Ontwikkelingscriminologie, bij de opleiding Criminologie van Universiteit Leiden en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Zij is opgeleid als Psycholoog en Medisch Bioloog (Universiteit van Amsterdam, beide cum laude) en gepromoveerd op ontwikkeling van crimineel gedrag van kindertijd tot volwassenheid (Universiteit Leiden).

Andrea is mede-ontwikkelaar van de HU Master Forensisch Sociale Professional. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van studenten en het ontwikkelen en geven van bachelor- en masteronderwijs (WO en HBO; Criminologie, Social Work, Toegepaste Psychologie, enkele leergangen van de Politieacademie). Tevens is zij redactielid van het tijdschrift ‘Justitiële verkenningen’.

Expertises

  • Ontwikkelingscriminologie
  • Biocriminologie
  • Persoonsgebonden aanpak

Nieuws

Eervolle vermelding Zilveren Reissmicrofoon 2021 voor HU-podcast ‘Sorry voor mijn broertje’

De podcast ‘Sorry voor mijn broertje’ heeft een eervolle vermelding gekregen van de jury van de Zilveren Reissmicrofoon 2021.

Lees hier meer over het oordeel van de jury

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

  • Lector
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid