Preventieve gezondheidschecks in de wijk

Vrouw in gesprek met studenten

In dit onderwijsinnovatieproject verzorgen studenten preventieve gezondheidschecks (PGC’s) in de wijk met de focus op gezondheidsbevordering voor de burger.

Doel

Het doel is de PGC’s duurzaam implementeren in de paramedische opleidingen van de HU. Waarbij studenten van zorgopleidingen leren hoe ze gezondheidsbevordering interprofessioneel kunnen inzetten in de maatschappij. We onderzoeken het effect van de onderwijsinnovatie op de studenten en de ervaringen van burgers.

Resultaten

Dit project was gericht op innovatie van het onderwijs. Beoogde resultaten:

  • Leren in een rijke leeromgeving in de maatschappij, buiten de kaders van de zorgsetting;
  • Interprofessioneel leren gezondheidsvaardigheden te herkennen en een passend advies te formuleren;
  • Leren gezondheidsbevordering interprofessioneel aan te pakken en uit te voeren;
  • Werken aan competentieontwikkeling m.b.t. gezondheidsbevordering, interprofessioneel samenwerken en communicatie.

 

De Preventieve Gezondheidschecks zijn opgegaan in HU GEZOND&WEL. Dit is een leeronderzoekomgeving waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samenkomen. Studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers leren en innoveren er rondom betekenisvolle opgaven.

Looptijd

01 september 2018 - 01 oktober 2021

Aanpak

In dit project wordt met een werkgroep bestaande uit docenten van verschillende zorgopleidingen onderwijs ontwikkeld om studenten voor te bereiden voor het uitvoeren van PGC’s in de wijk. Dit wordt gedaan middels design based research waarbij ook onderzocht wordt wat het effect is van de onderwijsinnovatie.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

  • Gemeente Utrecht afdeling Volksgezondheid
  • Bibliotheek de Tweede Verdieping Nieuwegein

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg