Ontwikkelwerkplaats ‘Zachte landing in de wijk’

Steeds meer (ex-)dakloze mensen wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. Wijkbewoners ervaren hier vaak weerstand tegen. Onderzoek laat zien dat (ex-)dakloze mensen te maken krijgen met stigma en sociale uitsluiting. Een belemmering bij het herstel van dakloosheid. Met de ontwikkelwerkplaats ‘Zachte landing in de wijk’ gaan we op zoek naar wat er nodig is om prettig samen te leven in de wijk en hoe we stigma's kunnen tegengaan. Dit doen we samen met lokale partners uit ’s-Hertogenbosch.

Doel

Binnen de ontwikkelwerkplaats onderzoeken we hoe we prettig samenleven in de wijk kunnen bevorderen. De landelijke organisatie Samen Sterk Zonder Stigma heeft het concept 'bewustwordingsbijeenkomsten' ontwikkeld voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Binnen onze ontwikkelwerkplaats bekijken we hoe we dit concept kunnen richten op mensen met een achtergrond van dakloosheid. Gezamenlijk kijken we hoe we deze bijeenkomsten kunnen organiseren in de wijk. We proberen deze uit in twee wijken, onderzoeken wat de succes- en faalfactoren zijn en passen de bijeenkomsten zo nodig aan.

Resultaten

  • Draaiboek met beschrijving van de inhoud van de bijeenkomsten dat bruikbaar is voor de borging en verspreiding; 
  • Informatieblad met beschrijving van de resultaten en werkzame elementen van de bijeenkomsten; 
  • Plan voor implementatie en borging van de bijeenkomsten binnen de regio.

Looptijd

01 mei 2021 - 28 februari 2022

Aanpak

Tijdens de ontwikkelwerkplaatsbijeenkomsten wordt de (ervarings)kennis van alle deelnemers benut en ontwikkeld. De leefwereld van (ex-) dakloze mensen en andere wijkbewoners vormt de leidraad voor het gesprek dat we met elkaar voeren. De uitgangspunten van de ontwikkelwerkplaats zijn:

  • Ontmoeting;
  • Uitwisseling van (ervarings)kennis;
  • Leren van elkaar;
  • Contact en duurzame verbinding tussen de deelnemers aan de ontwikkelwerkplaats.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw en door samenwerkende gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?