Poort van Hoop

Het project Poort van Hoop is een onderzoek naar de ervaringen met de Nederlandse samenleving van (oud-)studenten van de pre-bachelor voor vluchtelingen van Hogeschool Utrecht (HU). Deze groep wordt gedurende de looptijd van dit onderzoek gevolgd. De onderzoeksvraag is: "Hoe ervaren (oud-)studenten van de pre-bachelor voor vluchtelingstudenten van de HU hun zoektocht in de Nederlandse samenleving?" Twee van de vier onderzoekers zijn zelf oud-studenten van de pre-bachelor voor vluchtelingstudenten.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op het zoekproces van vluchtelingstudenten in hun nieuwe samenleving en de vele keuzes waar zij voor komen te staan. ‘Een weg zoeken…’ suggereert een (statisch) beginpunt en eindpunt voor de vluchtelingstudent, maar de perceptie en de waardering ervan kunnen veranderen. Ook verleden, heden en toekomst veranderen in perceptie en waardering voor iedereen in het leven. Maar mogelijk betekent dit iets anders voor een vluchtelingstudent?

Resultaten

In de actualiteit van onderzoek doen naar ervaringen en beleving van vluchtelingen komen steeds meer geluiden vanuit vluchtelingen zelf dat zij zich niet gezien en gehoord voelen in hun hier-en-nu-leven (“Stop Stealing Our Stories” en recentere uitingen op Facebook). Onderzoek kent immers een lange adem, en de prioriteit van onderzoekers ligt niet primair bij het aanbrengen van veranderingen ten gunste van de directe situatie van hun respondenten. Dat dit terecht kritische vragen oproept bij respondenten maakt dit tot een belangrijke ethische kwestie waar wij ons als onderzoekers toe verhouden.

Na de eerste ronde interviews brengen we nu de naar voren gebrachte struikelblokken onder de aandacht middels een korte documentaire. Daarnaast zullen we ook de studiesuccessen van de interviewees benoemen, omdat deze niet alleen bewonderenswaardig zijn, maar ook good practices zijn voor anderen, binnen onder andere de HU, om inspiratie te geven.

Looptijd

01 november 2018 - 01 september 2023

Aanpak

Na in de eerste ronde diepte-interviews te hebben gedaan met oud-studenten van de pre-bachelor voor studenten met een vluchtelingachtergrond, zijn we nu bezig om op basis hiervan een korte documentaire te (laten) maken. Elke twee weken komen wij als onderzoeksgroep bij elkaar. Van de gesprekken en afstemming die plaatsvinden tijdens deze eigen onderzoeksgroepsbijeenkomsten maken wij verslagen. Deze gesprekken en afstemming vormen voor ons ook een belangrijke bron van onze data.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk
  Josje Dikkers
  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Hanke Drop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Normatieve Professionalisering
 • Peter Hendriks |Onderzoeker | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Peter Hendriks
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wonen en Welzijn

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Hanke Drop

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Organiseren van Waardig Werk