Actieonderzoek Living Lab ‘Eerst een thuis’

Het ‘Living Lab, Eerst een Thuis’ van gemeente Utrecht en regiogemeenten geeft dakloze mensen directe toegang tot stabiele huisvesting met ambulante begeleiding. De Hogeschool Utrecht voert actieonderzoek uit. We achterhalen kritische succes- en faalfactoren bij huisvesting, begeleiding en landen in de wijk en zorgen ervoor dat we tussentijds samen kunnen leren en experimenteren. 

Doel

Door dit project krijgen we inzicht in wat werkt bij het huisvesten, begeleiden en helpen landen in de wijk van dakloze mensen. Daarmee willen we de kans op duurzaam herstel van de bewoners vergroten. 

Resultaten

 • Inzicht in de kritische succes- en faalfactoren op de thema’s begeleiding, huisvesting en landen in de wijk; 
 • Het vergroten van de kans op duurzaam herstel van mensen die na een periode van dakloosheid weer zelfstandig gaan wonen.

Looptijd

01 april 2021 - 31 augustus 2021

Aanpak

We organiseren groepssessies met bewoners, begeleiders en ketenpartners bij de verschillende projecten die onder het Living Lab vallen. Daarbij kijken wat goed gaat en wat beter kan en vertalen we de opgehaalde informatie naar interventies of actiepunten. 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Lia van Doorn
  • Lector
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Maarten Davelaar | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Maarten Davelaar
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Aly Gruppen | Docent-onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Aly Gruppen
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Dorieke Wewerinke | Docent-onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Dorieke Wewerinke
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Samenwerking met kennispartners