Inclusief natuur- en techniekonderwijs in meertalige basisschoolklassen

Twee studenten in overleg

Lesgeven aan klassen met veel kinderen met een meertalige of anderstalige achtergrond kan uitdagend zijn. Hoe zorg je dat iedereen mee kan komen? In dit Europese project ontwikkelen we samen met leerkrachten strategieën om het primair wetenschapsonderwijs toegankelijk voor alle kinderen te maken.

Doel

Met leerkrachten in Noorwegen, Zweden en Nederland ontwerpen we strategieën om meertalige leerlingen te ondersteunen op het gebied van taal en professionele ontwikkeling. Dit doen we in nauwe samenwerking met leerkrachten in die landen. 

We richten ons specifiek op lessen over wetenschap en technologie, om twee redenen. Deze vakken bieden leerlingen veel kansen om samen te werken en academische taalvaardigheden te leren. Tegelijk kan het juist voor leerlingen met een taalachterstand lastig zijn om het wetenschappelijk taalgebruik te begrijpen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding komt er naast een set wetenschappelijke artikelen een pakket professionaliseringsmaterialen uit in de herfst met teksten, video's, powerpoints en voorbeeldlesmateriaal. Dit staat vrij ter beschikking voor opleiders, nascholers en begeleiders. Via deze pagina word je op de hoogte gehouden.

Looptijd

01 februari 2018 - 31 juli 2021

Aanpak

Het onderzoek ziet er als volgt uit: in elk van de drie landen werken we met leerkrachten van acht groepen uit ons schoolnetwerk. We delen het project op in drie fasen.

Fase 1: verkennen
In de eerste fase (februari-augustus 2018) beschrijven we de nationale lesprogramma's en brengen we de organisatiestructuren van het onderwijs in de drie landen in kaart. Deze inzichten gebruiken we om voorwaarden en principes uit te werken voor het ontwerp van de strategieën.

Fase 2: ontwerpen
In fase 2 (september 2018-december 2019) staat samenwerking met leerkrachten centraal. We ontwerpen en evalueren nieuw lesmaterialen, ondersteunende activiteiten en werkwijzen voor professionele ontwikkeling.

Fase 3: vergelijken en toetsen
In de laatste fase (januari 2020-januari 2021) gaan we de inzichten uit de verschillende onderwijssituaties met elkaar vergelijken. Ook toetsen we onze bevindingen door ze via een vragenlijst voor te leggen aan een grote groep leerkrachten.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Dian Fluijt | Docent onderzoeker, Onderzoeker | Normatieve Professionalisering
  Dian Fluijt
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Gerald van Dijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Maaike Hajer
  Maaike Hajer
  • Emeritus lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de Inland Norway University of Applied Sciences en Malmö University.

Het project wordt gefinancierd door Nordforsk.

Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs