Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector

Elwin Savelsbergh (1968) is sinds juni 2017 lector Bèta- en Technologiedidactiek. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van de bèta- en technologiedidactiek in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Een speerpunt in het programma de bijdrage van de bèta-vakken aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Kernvragen in het onderzoeksprogramma zijn: welke bèta-technische kennis, vaardigheden en attituden hebben leerlingen nodig als voorbereiding op arbeidsmarkt, samenleving en als bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen deze inhouden motiverend en in samenhang onderwezen worden? Welke vakdidactische vaardigheden heeft een docent daarvoor nodig?

Elwin studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een leerpsychologisch onderwerp aan de Universiteit Twente. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent op hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Utrecht.

Expertises

 • Curriculumontwikkeling
 • Vakdidactiek
 • Lerarenopleiding

Publicaties

 • De leraar als vakdidactisch expert
  • Fred Janssen, Rick de Graaff, Elwin Savelsbergh, Arie Wilschut
  • Lectoraten: Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs, Meertaligheid en Onderwijs
  • Boek
  • 2020
 • Maker Education Opportunities and Threats for Engineering and Technology Education
  • Gerald van Dijk, Arjan van der Meij, Elwin Savelsbergh
  • Lectoraat: Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs
  • Boek
  • 2020
 • De wereld maken Bèta- en technologiedidactiek voor een onzekere toekomst
  • Dr. Elwin Savelsbergh
  • Lectoraat: Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs
  • Boek
  • 2019

Projecten

Nieuws

Elwin Savelsbergh

Bèta- en technologieonderwijs voor een duurzame wereld

We weten meer dan ooit over de wereld en kunnen aan meer knoppen draaien dan ooit tevoren. We hebben het menselijk genoom in kaart gebracht, slimme algoritmen voorspellen ons gedrag en we veroorzaken ingrijpende veranderingen in onze leefwereld.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Joris Gresnigt | onderzoeker | Lectoraat didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs

Joris Gresnigt

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs