Gezonde Peutermonden van onderzoek naar implementatie

Een mondzorgcoach op het consultatiebureau wordt een steeds bekender begrip. Maar wat is er nu nodig om deze mondzorgcoach als reguliere zorg in te zetten op het consultatiebureau?

Doel

In 2017 is gestart met het Gezonde Peutermonden onderzoek, waarbij een mondzorgcoach op het consultatiebureau wordt ingezet om tandbederf bij jonge kinderen te voorkomen. Binnen dit onderzoek worden de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van Gezonde Peutermonden in een nieuwe omgeving onderzocht. Met deze informatie wordt onderzocht wat de ‘beste’ implementatiestrategie is om zo de mondzorgcoach als reguliere zorg in te zetten.

De uitkomsten hiervan geven een goed beeld over de mogelijkheden en kansen van deze preventieve mondzorginterventie buiten de mondzorgpraktijken.

Resultaten

Dit onderzoek is in april 2020 gestart. Na afronding vindt u hier een volledig overzicht van de resultaten.

Looptijd

01 april 2020 - 01 april 2022

Aanpak

Dit implementatie onderzoek bestaat uit verschillende methodes. Door middel van kwalitatieve (interviews, focusgroep discussies, observaties) en kwantitatieve methoden (metingen en vragenlijsten) krijgen we een goed inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren van deze preventieve mondzorginterventie.

De interventie wordt uitgevoerd op consultatiebureaus in de gemeente Tilburg en Heerlen door lokale mondzorgpraktijken.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we nauw samen met het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde, mondzorgpraktijken in de regio Tilburg en Heerlen en de afdeling Jeugd Gezondheidszorg van de GGD Hart van Brabant en Meander Groep Heerlen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Brenda Grift | Onderzoeker | Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Brenda Grift

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg