Brenda Grift (MSc) is in 2016 afgestudeerd als mondhygiënist aan Hogeschool Utrecht. Na haar afstuderen volgde zij de master Gezondheidswetenschappen aan de VU Amsterdam. Tijdens haar master Gezondheidswetenschappen heeft zij deelgenomen aan het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden van de HU. 

Na het afronden van haar master is Brenda aan de slag gegaan als onderzoeker in opleiding binnen het lectoraat, waaronder blijvend voor het project Gezonde Peutermonden. Daarnaast is zij aan de slag gegaan als docent aan de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht.

Na enkele jaren werkzaam in het Gezonde Peutermonden project heeft zij in februari 2020 een RAAK-MKB subsidie toegekend gekregen. Sinds 1 april 2020 is zij gestart met haar promotietraject Gezonde Peutermonden; van onderzoek naar implementatie, dat is ondergebracht bij het lectoraat Innovaties in de preventieve zorg.  Met dit onderzoek zal zij de belemmerende en bevorderende factoren, die van invloed zijn op een geslaagde implementatie van een mondzorgcoach op een consultatiebureau, in kaart brengen.

Expertises

  • Jeugd
  • (cariës)preventie
  • Implementatie onderzoek

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Brenda Grift | Onderzoeker | Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Brenda Grift

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg