Gezonde peutermonden

Lachende kinderen

Veel kinderen hebben al gaatjes voordat ze voor het eerst naar de tandarts gaan. Hoewel mondzorg verzekerd is voor kinderen, maken veel ouders hier geen gebruik van. Kan een mondzorgcoach op het consultatiebureau problemen helpen voorkomen?

Doel

We onderzoeken of een mondzorgcoach op het consultatiebureau kan helpen om mondproblemen zoals gaatjes bij peuters te voorkomen. De coach onderzoekt baby's en peuters tijdens hun bezoek aan het consultatiebureau en neemt preventieve maatregelen wanneer nodig.

We willen weten of het haalbaar is om mondzorgcoaches op deze manier in te zetten en of de kosten opwegen tegen de opbrengsten. 

Resultaten

Voor de Gezonde Peutermonden interventie zijn protocollen, patiëntenkaarten en een gebitsgroeiboekje ontwikkeld. De eindmetingen van het effectonderzoek zijn in november 2022 afgerond. Op eigen initiatief hebben we eind 2023 een extra onderzoeksmeting georganiseerd op de leeftijd van 6 jaar, om zo de langetermijneffecten beter in kaart te kunnen brengen. Deze resultaten worden later in 2024 verwacht.

Looptijd

01 april 2017 - 31 december 2024

Aanpak

Dit onderzoek heeft de vorm van een klinische trial, waarbij we twee groepen kinderen en hun ouders volgen. De eerste groep wordt tijdens het bezoek aan het consultatiebureau behandeld door de mondzorgcoach. De tweede groep krijgt normale zorg van het consultatiebureau, zonder mondzorgcoach. 

Docenten Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht en Hogeschool InHolland werken in dit project als mondzorgcoach bij verschillende consultatiebureaus.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we nauw samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Peggy van Spreuwel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Peggy van Spreuwel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg