De Uitblinkers-interventie voor gedragsverandering

Kaarten Uitblinkers

De ‘Uitblinkers-interventie' voor gedragsverandering is een project dat de mondgezondheid van jonge kinderen, vooral in gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie, wil verbeteren. Door middel van een unieke gespreksmethodiek, gebaseerd op bewezen strategieën, richt het zich op verbetering van mondverzorgingsgewoonten en voedingsgedrag. Deze interventie wordt momenteel getoetst en verder ontwikkeld in de praktijk.

Doel

Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds het onderzoeken van de effectiviteit van de 'Uitblinkers'-interventie in het verbeteren van mondgezondheidsgedrag bij ouders en kinderen, en anderzijds het aanpassen van deze methodiek voor toepassing op voedingsgedrag. Dit omvat eerst het evalueren van de impact op poetsgedrag over een langere periode. Vervolgens analyseren we de uitvoerbaarheid in de mondzorgpraktijk. Hierbij houden we rekening met diverse factoren. Deze factoren omvatten de kenmerken van de mondzorgpraktijk, de doelgroep en de mondzorgverlener.

Resultaten

Dit project streeft naar:

  • Implementatiemodule voor de 'Uitblinkers' interventie met essentiële materialen en richtlijnen.
  • Evaluatie van de invloed van de 'Uitblinkers' interventie op het poetsgedrag van kinderen.
  • Identificatie van procesfactoren en belemmeringen/bevorderende factoren voor implementatie van de 'Uitblinkers' interventie in mondzorgpraktijken.
  • Ontwikkeling van een prototype 'Uitblinkers' interventie voor voedingsgedrag.

Looptijd

01 januari 2024 - 01 januari 2026

Aanpak

In dit project wordt gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden voor het evalueren en doorontwikkelen van de 'Uitblinkers'-interventie, gericht op zowel mondgezondheid als voedingsgedrag, in nauwe samenwerking met ouders en zorgprofessionals.

Impact

Dit project speelt in op het toenemende probleem van ongelijkheid in mondgezondheid onder Nederlandse kinderen, vooral die uit lage sociaaleconomische posities. Het richt zich op het verbeteren van mondgezondheidsgedrag bij deze kinderen door de inzet van een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde interventie. Dit initiatief sluit nauw aan bij de Kennisagenda Mondgezondheid, waarbij de nadruk ligt op het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het beantwoorden van prangende vragen van mondzorgverleners over effectieve gedragsveranderingsmethoden.

Cofinanciering

SIA RAAK-mkb subsidie
RAAK.MKB.18.022

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Innovaties in de Preventieve Zorg